Działania przygotowawcze nauczycieli celem tworzenia projektów etwinning dla naszych uczniów

Nauczycielka naszej szkoły, Pani Katarzyna Lenort, bierze udział w innowacyjnym seminarium szkoleniowo – kontaktowym pt. Aktywna Tablica z eTwinning.

Zachodzące zmiany, ich tempo i zakres nie pozostają bez wpływu na szkołę stanowiąc wyzwanie dla współczesnej edukacji i konieczność wprowadzania nowych technologii do metod nauczania. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, docelowo trójka nauczycieli naszej placówki weźmie udział w ww. szkoleniu.

Nauczyciele będą mieli okazję nie tylko dowiedzieć się więcej o możliwościach, jakie wiążą się z posiadaniem i korzystaniem z tablicy interaktywnej, od podstaw na warsztatach praktycznych (hands-on), ale przede wszystkim połączyć siły z nowymi partnerami projektowymi i rozpocząć przygodę w programie eTwinning. Jeszcze w tym roku, nauczyciele matematyki (Pani Katarzyna Lenort), biologii (Pani Ewelina Malcharczyk) oraz przyrody i geografii (Pani Anna Bugała) rozpoczną współpracę uczniowską ze szkołami z Europy.

Przypominamy, że działania o zasięgu międzynarodowym prowadzone były do tej pory głównie przez nauczycielkę języka angielskiego, Panią Annę Przysiężniuk, która razem z uczniami współpracowała ze szkołami z wielu krajów, tworząc takie projekty jak: Nie samym podręcznikiem uczeń żyje, International Map of Friendship, Let’s build the bridge together, Experience, Explore, Enjoy English oraz przez Panią Urszulę Florian, która jako koordynator projektu „Polsko – czeska recepta na nudę” pozyskała środki z Euroregionu Silesia na projekt, którego głównym cele była współpraca pomiędzy szkołami w Pietrowicach Wielkich i w Krawarzu poprzez realizację działań związanych z  propagowaniem zajęć pozalekcyjnych, sportu i turystyki jako aktywnych form spędzania czasu wolnego i jej dalsza intensyfikacja.

Trzymamy kciuki za naszych nauczycieli i uczniów, którzy podejmą się nowych, bardzo interesujących aktywności!