Dla rodziców

TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ

DROGI RODZICU
Jeśli Twoje dziecko ma trudności w uczeniu się czytania i pisania – pamiętaj, że błędy, które popełnia, najprawdopodobniej nie wynikają z roztargnienia czy lenistwa, lecz mogą być objawem ryzyka dysleksji.

Dysleksja rozwojowa – to specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci i młodzieży o prawidłowym rozwoju umysłowym. Mogą się one ujawniać w kilku postaciach, jako:

 • Dysleksja – to trudności z czytaniem, polegające na zaburzeniu tempa i techniki czytania oraz rozumienia czytanych treści.
 • Dysortografia – to trudności z opanowaniem poprawnej ortograficznie pisowni – dziecko popełnia błędy ortograficzne, mimo znajomości zasad pisowni.
 • Dysgrafia – niski poziom graficzny pisma (brzydkie, koślawe litery, trudności z utrzymaniem się w linijce, nierówne litery w wyrazach).
 • Dyskalkulia – problemy w matematyce (kłopoty z pojęciami abstrakcyjnymi, np. pojęciem liczby, wielkości, proporcji).

Więc, jeśli Twoje dziecko:

 • jest inteligentne, a nie może nauczyć się czytać i pisać,
 • naprawdę uczy się, a posądzane jest o lenistwo,
 • jest dobrym uczniem z jakiegoś przedmiotu, a nie jest w stanie wykonać niektórych zadań,
 • zna zasady, a robi błędy ortograficzne,
 • dobrze widzi, a rysuje i pisze „jak w odbiciu lustrzanym”,
 • nie ma wad słuchu i wymowy, lecz przekręca słowa lub nie potrafi ich sobie przypomnieć,
 • potrafi pierwsze linijki tekstu przepisać ładnie, pozostałe prawie nieczytelnie – to być może występuje u niego ryzyko dysleksji lub jest dyslektykiem, ale to wymaga potwierdzenia przez specjalistów w poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Rodzicu – jeśli coś Cię niepokoi, koniecznie powiedz o tym wychowawcy Twojego dziecka lub pedagogowi szkolnemu. Oni udzielą wszelkich wyjaśnień w tej sprawie. Pamiętaj, że każdemu uczniowi z ryzyka dysleksji bądź z dysleksją przysługuje w naszej szkole bezpłatna pomoc psychologiczno-pedagogiczna, dostosowana do jego indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych oraz edukacyjnych.

Ulotka dla rodziców uczniów z problemami w nauce