Kalendarz roku

Plan Pracy Szkoły Podstawowej w Pietrowicach Wielkich
w roku szkolnego 2018/2019

Plan może ulegać zmianie.  Aktualne informacje będą zamieszczane  w zakładce aktualności i dla rodzica.

Ważne daty Wydarzenia
3 września Rozpoczęcie roku szkolnego
4-10 września Przedstawienie uczniom WSO, norm wymagań i regulaminów pracowni
12 września (czwartek) Spotkanie z rodzicami.
21 września (piątek) Sprzątanie Świata
29 września Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania
21 września (piątek) Sprzątanie Świata
12 października (piątek) Dzień Nauczyciela w szkole
15 października

(poniedziałek)

Dzień Nauczyciela w gminie
październik Próbna ewakuacja szkoły
2 listopada Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
7 listopada (środa) Obchody Święta Szkoły
9 listopada (piątek) Obchody Narodowego Święta Niepodległości
14 listopada (środa) Spotkanie z rodzicami
2 grudnia (niedziela) Kiermasz bożonarodzeniowy
grudzień Próbny egzamin gimnazjalny i ósmoklasisty
17 grudzień (poniedziałek) Jasełka dla rodziców  i wywiadówka.
21 grudnia (piątek) Poinformowanie o grożących ocenach niedostatecznych za I półrocze
21 grudnia (piątek) Jasełka dla uczniów i nauczycieli

Konkurs kolęd

23 – 31 grudnia 2018 r. Zimowa przerwa świąteczna
14 stycznia  (poniedziałek) Spotkanie z rodzicami. Propozycje ocen za I półrocze. Przekazanie  rodzicom informacji dotyczących egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty
21 stycznia (poniedziałek) Dzień Babci i Dziadka
28 stycznia (poniedziałek) Rada klasyfikacyjna
31 stycznia Koniec I semestru
styczeń/ luty Zabawa karnawałowa organizowana przez Radę Rodziców
11 – 24 lutego 2019 r. Ferie zimowe

Apel – „Bezpieczne ferie”

6 kwietnia Kiermasz wielkanocny
10,11,12 kwietnia Egzamin gimnazjalny

Dla pozostałych uczniów dni wolne od zajęć dydaktycznych

15,16,17 kwietnia Egzamin ósmoklasisty

Dla pozostałych uczniów dni wolne od zajęć dydaktycznych

18 kwietnia – 23 kwietnia 2019r. Wiosenna przerwa świąteczna
8 kwietnia (poniedziałek) Spotkanie z rodzicami.
26 kwietnia Sprzątanie Świata i Święto Ziemi
30 kwietnia (wtorek) Obchody Święto Konstytucji 3 Maja
2  maja Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
7 maja (wtorek) Spotkanie z rodzicami
9 maja Dzień Europy i języków. Parada Schumana
11-12 maja EKO targi
27 maja Spotkanie z rodzicami
31 maja (piątek) Dzień Dziecka.
czerwiec (niedziela) Przegląd Piosenki Religijnej. Święto rodziny
Maj /czerwiec Festiwal nauki
17 maja (piątek) Poinformowanie o grożących ocenach niedostatecznych
17 czerwca (poniedziałek) Klasyfikacja końcoworoczna. Posiedzenie RP
18 czerwca (wtorek) Pożegnanie uczniów klas VIII i III gimnazjum
19 czerwca (piątek) Zakończenie roku szkolnego 2018/2019