ŚREDNIOWIECZE – HISTORIA ŻYWA

 
W dniach 20-22 września we Wrocławiu odbył się VI Kongres Mediewistów Polskich. Kongresy stanowią najważniejsze i najliczniejsze spotkania badaczy średniowiecza w Polsce i gromadzą przedstawicieli wielu dyscyplin mediewistycznych (m.in. historia, archeologia, historia sztuki, teologia). To znakomite forum prezentacji najnowszych osiągnięć mediewistyki oraz wymiany doświadczeń badawczych, okazja do namysłu nad miejscem mediewistyki w kulturze i bieżącym życiu społecznym. My również byliśmy tam obecni. Uczniowie reprezentujący szkolne koło historyczne mieli doskonałą okazję, aby zobaczyć przed jakimi problemami badawczymi stoi współczesna polska historiografia. Przyjrzeć się tym, którzy na co dzień mierzą się z wymagającą materią historyczną, dostarczając nam nauczycielom historii coraz to nowych wniosków, które potem prezentujemy na lekcjach.