konkursy przedmiotowe 2020/2021

Kuratorium Oświaty w Katowicach informuje, że w roku szkolnym 2020/2021 w województwie śląskim będą organizowane następujące wojewódzkie konkursy przedmiotowe:

  1. Dla uczniów szkół podstawowych Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe z:
  • Języka Polskiego;
  • Matematyki;
  • Historii
  • Języka Angielskiego;
  • Języka Niemieckiego;
  • Biologii;
  • Geografii;
  • Fizyki;
  • Chemii;

Informacje dotyczące organizacji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych  woj. śląskiego w roku szkolnym 2020/2021

Zasady organizacji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w roku szkolnym 2020/2021

Regulaminy Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w roku szkolnym 2020/2021

Informacje dotyczące organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego W roku szkolnym 2020/2021

Terminy Konkursów Przedmiotowych