Szkolenie na Krecie zakończone

Cztery nauczycielki naszej szkoły w ramach programu Erasmus+ odbyły siedmiodniowe szkolenie na Krecie, które zorganizowane zostało przez kreteńską organizację Oloklirosi Lifelong Learning Center. Kurs „ Intercultural Edukation” była bardzo intensywny, jego głównym celem była analiza czynników leżących u podstaw problemów w zachowaniu uczniów, opracowanie planu działań zapobiegających powstawaniu tych problemów oraz rola nauczyciela jako mediatora w rozwiązywaniu konfliktów.

Czytaj dalej Szkolenie na Krecie zakończone

Kolejni nauczyciele zdobywają nowe umiejętności

Na przepięknej wyspie Krecie wraz z nauczycielami z Włoch, Rumunii, Serbii, Słowacji i Litwy nasi nauczyciele biorą udział w kolejnym szkoleniu pt.: „Intercultural Education”. Kurs jest częścią projektu Erasmus+ „Podnoszenie kwalifiakcji zawodowych nauczycieli”, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej. Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych.

Certyfikacja i zakończenie 6-dniowego kursu „Nauczanie w szkole 21-go wieku”

W ostatnim dniu 6 dniowego kursu nauczyciele zapoznali się z wnioskami projektowymi Erasmus dla ścieżki KA 2 czyli działania projektowe z uczniami poprzez wymiany partnerskie ze szkołami w całej Europie.

Kurs miał na celu dostarczenie narzędzi przygotowujących nauczycieli do pracy w nowoczesnej szkole. Tematyka i działania szkoleniowe uwzględniały Kompetencje Kluczowe uczniów XXI wieku. Nauczyciele mieli możliwość poznania nowych, innowacyjnych metody nauczania z wykorzystaniem technik informacyjno – komunikacyjnych w szkole jak również pracę interdyscyplinarną za pomocą STEM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka i matematyka). Organizator kursu, organizacja 21Knowledge.pt bardzo dobrze zorganizowała zajęcia w szkołach jak i cały kurs. Trenerzy byli bardzo dobrze przygotowani, posiadający duże doświadczenie w zakresie swojej pracy, dodatkowo aktywnie uczestniczący w różnego rodzaju programach europejskich w tym etwinning oraz erasmus+.

Nauczyciele nabyli jak i rozszerzyli swoją wiedzę i  kompetencje poprzez:

– Przyswojenie i rozwijanie nowych technik uczenia się i metod nauczania;

– Poznanie innowacyjnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w szkołach;

– Promowanie interdyscyplinarnej pracy poprzez STEAM

– Poprawa praktyk edukacyjnych poprzez współpracę nauczycieli;

– Praktyczne poznanie sposobów włączania eTwinningu do nauczania;

– Poprawa jakości i skuteczności w zarządzaniu projektami międzynarodowymi;

– Poszerzenie wiedzy o sprawach społecznych, językowych i kulturowych.

Warsztaty z robotyki i programowania

W kolejnym dniu pobytu na Maderze nauczyciele uczestniczyli w warsztatach pt.” A school in age of robots”, które odbywały się w nowoczesnej pracowni do zajęć IT.  Zajęcia pokazywały  użycie LEGO Education SPIKE Prime-  innowacyjnej  pomocy edukacyjnej do nauki programowania i robotyki, która przyczynia się do rozbudzania ciekawości i odwagi poznawczej uczniów starszych klas szkół podstawowych w przedmiotach STEAM.

Kolejna relacja z edukacyjnych wizyt w maderskich szkołach

Od poniedziałku dla grupy nauczycieli przebywających na Maderze rozpoczął się czas warsztatów szkoleniowych pt. „Teaching in a 21st Century School” organizowanych przez portugalską placówkę edukacyjną 21Knowledge. Pierwsze warsztaty pt. Integrating arts pokazywały na czym polega interdyscyplinarność w nauczaniu poprzez łączenie nauki, technologii, inżynierii, sztuki i matematyki. Z kolei szkoła w Ponta do Sol do doskonały przykład na to, że nie ocenia się „książki po okładce”. W starej, XVI -wiecznej szkole realizowane są europejskie programy edukacyjne i na każdym kroku widać współpracę z europejskimi szkołami oraz jakie możliwości dają pozyskane środki finansowe z UE, np. na zakup robotów, materiałów i programów komputerowych. Nauczyciele zostali zapoznani z zasadami współpracy z innymi placówkami w ramach programu Erasmus + oraz przedstawiono im ciekawe pomysły na wspólną współpracę np. za pomocą platformy etwinning.

Pierwsza relacja z wyjazdu szkoleniowego na Maderze

W sobotę, 4 września grupa nauczycieli  – Urszula Florian, Anna Przysiężniuk, Łukasz Kąś oraz dyrektor szkoły, Jacek Pierzchała, wylądowała na portugalskiej wyspie Maderze. Pobyt rozpoczął się od poznania przepięknej przyrody – endemicznego lasu wawrzynowego i eukaliptusowego znajdującego się na samym szczycie wyspy. Przewodniczka opowiedziała również o systemie nawadniania wyspy dzięki wodzie z chmur doprowadzanej do gospodarstw poprzez systemy lewad. W poniedziałkowe popołudnie odbyło się pierwsze szkolenie metodyczne prowadzone przez portugalskiego wykładowcę ośrodka doskonalenia nauczycieli i nauczycielkę jednej z maderskich szkół. Nauczyciele mieli okazję zapoznania się z systemem edukacji na wyspie, projektami realizowanymi przez tutejsze szkoły, innowacjami technologicznymi stosowanymi przez prowadzącego zajęcia, Jose Miguela Sousę. Przed uczestnikami warsztatów kolejne 5 dni zajęć.

Poniżej krótka fotorelacja.

Ostatnia prosta przed szkoleniem na Maderze

Dziś, tj. 26.08.2021r. był bardzo pracowitym dniem dla czterech nauczycieli wyjeżdżających do Portugalii na szkolenie metodyczne  pt. Teaching in a 21st century. Szkolenie to będzie odbywać się od 6 do 11 września 2021r., więc to już ostatnie spotkanie, na którym nauczyciele zapoznali się ze wszystkimi najważniejszymi informacjami dot. ich wyjazdu. Koordynator projektu opracowała informator, w którym znalazły się ważne adresy oraz numer telefonu do Ambasady RP w Portugalii, informacje dot. bezpieczeństwa na Maderze, informacje dot. ubezpieczenia jak i program realizowanego 40 – godzinnego szkolenia metodycznego. Bardzo szczegółowo nauczyciele również zapoznali się z dokumentacją dot. aktualnej sytuacji na wyspie w związku z Covid-19, zarejestrowali swoją podróż na portalach rządowych (Odyseusz oraz Madeirasafe.com)  jak i wypełnili szereg dokumentów w związku z podróżą.

Greckie przygotowanie kulturowe z Vicky Kopaila

30 czerwca 2021r., czwórka naszych nauczycieli za pomocą platformy TEAMS wzięła udział w przygotowaniu kulturowym z native speakerem z Grecji, Vicky Kopaila. Nasza prelegentka przeprowadziła szkolenie dotyczące treści związanych z kulturą, tradycjami, nawykami Greków, dała wskazówki jak zachować się w sytuacji kryzysowej, jak zadbać o swoje bezpieczeństwo (np. uchronić się przed rabunkiem kieszonkowym) jakich miejsc unikać a jakie warto zwiedzić będąc na wyspie. Cenna również była nauka kilkunastu najprostszych zwrotów w języku greckim. Pani Kopaila była dla naszych nauczycieli źródłem wiedzy, której nie znajdzie się w przewodnikach, a którą w naszym odczuciu warto posiąść przed wyjazdem.

Pierwsze szkolenie metodyczne potwierdzone – KRETA 2021

Niezwykle miło nam poinformować, że nasi nauczyciele, Pani Anna Kucharczyk, Anna Bugała, Halina Maślanka oraz Jolanta Koterba, już 19 września wylecą na 7 dniowe szkolenie do Heraklionu na Krecie. Program szkolenia, INTERCULTURAL EDUCATION, jest zbieżny z naszymi celami projektu, a do najważniejszych jego treści zaliczamy:

– ułatwienie zrozumienia tożsamości i konfliktu oraz analiza różnorodności jej form,

– techniki i sposoby uczenia się, które odwracają uwagę od rozpoznawania różnic do osiągnięcia wspólnego celu,

– wzmacniania zdolności do dialogu, tolerancji i współpracy,

– rozwijanie umiejętności komunikacji, współpracy, prezentacji, rozwiązywania problemów, negocjacji, umiejętności krytycznego i twórczego myślenia,

– poprawa posługiwania się językiem angielskim (oficjalny język kursu),

– promowanie świadomości międzykulturowej

Kurs językowy zakończony!

Nasi nauczyciele w lutym 2021 roku zakończyli 90 godzinny kurs języka angielskiego zorganizowany dla nich przez FOX SCHOOL z Raciborza. Serdecznie gratulujemy oraz życzymy wielu sukcesów i możliwości dalszego rozwoju zawodowego dzięki nabyciu tak ważnych kompetencji językowych!