Odpłatności za wyżywienie

Czerwiec 2021 r.

16 posiłków

Dzieci Klasy I-III Klasy IV-VI Klasy VII-VIII
Obiady pełne 76,80 zł 84,80 zł 88,00 zł
II danie 67,20 zł 75,20 zł 78,40 zł
Zupy 27,20 zł 27,20 zł 27.20 zł


Prosimy o terminowe regulowanie należności za wyżywienie.


Należność należy wpłacać obowiązkowo do 15.06.2021 r.

na konto o numerze:
38847510452005350041760001
po tym terminie będą naliczane odsetki ustawowe.

W przypadku rezygnacji z obiadów, stołujący się zobowiązany jest zgłosić rezygnację trzy dni przed terminem rezygnacji.

 

Obowiązujący od 01.09.2020 r. cennik posiłków w stołówce szkolnej

DZIECI: kl. I-III (cena za jeden posiłek)

PEŁNY OBIAD:         4,80 zł

DRUGIE DANIE        4,20 zł

ZUPA:                         1,70zł

 

DZIECI : KL.IV-VI (cena za jeden posiłek)

PEŁNY OBIAD:      5,30zł

DRUGIE DANIE:    4,70zł

ZUPA:                        1,70zł

 

 Kl .VII-VIII (cena za jeden posiłek)

PEŁNY OBIAD:       5,50zł

DRUGIE DANIE:     4,90zł

ZUPA:                        1,70zł