Odpłatności za wyżywienie

Październik 2021 r.

20 posiłków

Dzieci Klasy I-III Klasy IV-VI Klasy VII-VIII
Obiady pełne 96,00 zł 106,00 zł 110,00 zł
II danie 84,00 zł 94,00 zł 98,00 zł
Zupy 34,00 zł 34,00 zł 34,00 zł

W miesiącu październiku odliczony został dzień 14.10.2021r.
ponieważ w tym dniu obiadu nie będzie
Prosimy o terminowe regulowanie należności za wyżywienie.


Należność należy wpłacać obowiązkowo do 15.10.2021 r.

na konto o numerze:
38847510452005350041760001
po tym terminie będą naliczane odsetki ustawowe.

W przypadku rezygnacji z obiadów, stołujący się zobowiązany jest zgłosić rezygnację trzy dni przed terminem rezygnacji.

 

Obowiązujący od 01.09.2020 r. cennik posiłków w stołówce szkolnej

DZIECI: kl. I-III (cena za jeden posiłek)

PEŁNY OBIAD:         4,80 zł

DRUGIE DANIE        4,20 zł

ZUPA:                         1,70zł

 

DZIECI : KL.IV-VI (cena za jeden posiłek)

PEŁNY OBIAD:      5,30zł

DRUGIE DANIE:    4,70zł

ZUPA:                        1,70zł

 

 Kl .VII-VIII (cena za jeden posiłek)

PEŁNY OBIAD:       5,50zł

DRUGIE DANIE:     4,90zł

ZUPA:                        1,70zł