Kalendarz roku 2021/2022

Termin Zadanie
1 września 2021 r. Rozpoczęcie roku szkolnego
1-8 września Przedstawienie uczniom WSO, norm wymagań i regulaminów pracowni
15 września 2021 r. (środa) Spotkanie z rodzicami. Poinformowanie rodziców  uczniów klas VIII o możliwościach dostosowania form i warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

Rada Pedagogiczna

22 września 2021r. Zbiórka makulatury
30 września 2021 r. (czwartek) Dzień Chłopaka
październik Próbna ewakuacja szkoły
14 października 2021 r. (czwartek) Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
Do 29 października Przeprowadzenie I etapu Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych
1 listopada 2021 r. Wszystkich Świętych

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

8 listopada 2021r. (poniedziałek) Obchody Święta Szkoły
10 listopada 2021 r. (środa) Obchody Narodowego Święta Niepodległości
11 listopada (czwartek) Narodowe Święto Niepodległości
12 listopada Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
22 listopada 2021 r. (poniedziałek) Zebrania z rodzicami
grudzień Próbny egzamin ósmoklasisty
6 grudnia 2021 r. (poniedziałek) Mikołajki szkolne
20 grudnia 2021 r. (poniedziałek) Jasełka szkolne dla rodziców
22 grudnia 2021 r. Wigilia szkolna

Poinformowanie rodziców o grożących ocenach niedostatecznych za I półrocze

23 grudnia 2021 r. – 1 stycznia 2022 r. Zimowa przerwa świąteczna
6 stycznia 2022 r. (czwartek) Dzień ustawowo wolny od pracy (Trzech Króli)
7 stycznia (piątek) Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
styczeń 2022r. Zabawa Karnawałowa dla rodziców
21 stycznia 2022 r.

(piątek)

Szkolne uroczystości związane z Dniem Babci i Dniem Dziadka
17 stycznia 2022 r. (poniedziałek) Spotkanie z rodzicami.

Propozycje ocen śródrocznych.

Przekazanie  rodzicom uczniów klas 8 informacji o warunkach przebiegu egzaminu ósmoklasisty

24 stycznia 2022 r.

(poniedziałek)

Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej
31 stycznia 2022r. Koniec I semestru
luty Próbny egzamin ósmoklasisty
11 lutego 2022 r. (piątek) Szkolne walentynki
14 – 27 lutego 2022 r Ferie zimowe
8 marca 2022 r. Uroczystości szkolne związane z Dniem Kobiet (8 marca)
21 marca 2022 r. Pierwszy dzień wiosny (21 marca)
14–19 kwietnia 2022 r. Wiosenna przerwa świąteczna
22 kwietnia 2022r. Święto Ziemi
25 kwietnia 2022 r. (poniedziałek) Zebrania z rodzicami
1 maja 2022 r. Święto Pracy
2 maja 2022 r. Dzień flagi

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

3 maja 2022 r. Święto Konstytucji 3 Maja
11 maja Dzień Języków Obcych
13 maja Poinformowanie rodziców o grożących ocenach niedostatecznych
24-26 maja 2022 r. Egzamin ósmoklasisty

dla pozostałych uczniów dni wolne od zajęć dydaktycznych

1 czerwca 2022 r. (środa) Uroczystości związane z Dniem Dziecka
czerwiec Festiwal Nauki
8 czerwca 2022 r. Wystawianie przewidywanych ocen klasyfikacyjnych
15 czerwca 2022 r. Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej
16 czerwca 2022 r. (czwartek) Boże Ciało
17 czerwca Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
24 czerwca 2022 r. Uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno-
-wychowawczych