Kalendarz roku 2020/2021

Kalendarz roku szkolnego 2020/21

termin Wydarzenia
1 września Rozpoczęcie roku szkolnego
1-8 września Przedstawienie uczniom WSO, norm wymagań i regulaminów pracowni
14 września (poniedziałek) Posiedzenie Rady Pedagogicznej
14 września (poniedziałek) Spotkanie z rodzicami. Poinformowanie   rodziców  uczniów klas VIII o możliwościach dostosowania form i warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.
28 września (poniedziałek) Zbiórka makulatury
wrzesień/październik Dzień Języków Obcych
14 października (środa) Dzień Nauczyciela w szkole
październik Próbna ewakuacja szkoły
6 listopada (piątek) Obchody Święta Szkoły
10 listopada (wtorek) Obchody Narodowego Święta Niepodległości
16 listopada (poniedziałek) Spotkanie z rodzicami
grudzień Próbny egzamin ósmoklasisty
22 grudnia (wtorek) Wywiadówka. Poinformowanie o grożących ocenach niedostatecznych za I półrocze
23 – 31 grudnia 2020 r. Zimowa przerwa świąteczna
4-17 stycznia Nowy termin ferii zimowych 
18 stycznia (poniedziałek) propozycje ocen za I semestr
25 stycznia (poniedziałek) Rada klasyfikacyjna
31 stycznia Koniec I semestru
 1 lutego – 14 lutego  Ferie zimowe     stary termin ferii 
styczeń/luty Dzień Babci i Dziadka
22 lutego (poniedziałek) Spotkanie z rodzicami. Przekazanie  rodzicom uczniów klas 8 informacji o warunkach przebiegu egzaminu ósmoklasisty
29 marca (poniedziałek) Spotkanie z rodzicami.
1 kwietnia – 6 kwietnia Wiosenna przerwa świąteczna
25-27 maja Egzamin ósmoklasisty. Dla pozostałych uczniów dni wolne od zajęć dydaktycznych
kwiecień Święto Ziemi
30 kwietnia (piątek) Obchody Święto Konstytucji 3 Maja
18  maja (wtorek) Spotkanie z rodzicami. Poinformowanie o grożących ocenach niedostatecznych
maj Dzień Matki
1 czerwca  (wtorek) Dzień Dziecka.
maj /czerwiec Festiwal nauki
11 czerwca (piątek) Spotkanie z rodzicami. Propozycje ocen końcoworocznych
18 czerwca (piątek) Klasyfikacja końcoworoczna. Posiedzenie RP
24czerwca (czwartek) Pożegnanie uczniów klas VIII
25 czerwca (piątek) Zakończenie roku szkolnego 2020/2021