Biblioteka

Biblioteka szkolna Szkoły Podstawowej w Pietrowicach Wielkich posiada księgozbiór liczący ponad 6000 woluminów. Są to pozycje w większości przeznaczone dla uczniów, a więc lektury, powieści przygodowe i obyczajowe, a także pozycje dla dzieci młodszych. Oprócz tego posiadamy księgozbiór podręczny zawierający wydania albumowe, encyklopedie i słowniki. Z biblioteki korzystają również nauczyciele, gdyż gromadzimy pozycje metodyczne, literaturę pedagogiczną oraz popularnonaukową. W miarę możliwości finansowych księgozbiór biblioteki doposażany jest nie tylko w książki, ale również w programy multimedialne. Biblioteka wzięła udział w programie MEN „ Książki naszych marzeń”, którego celem jest promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijanie ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych. Dzięki realizacji projektu mogliśmy zakupić nowości czytelnicze dla dzieci i młodzieży za kwotę 2712,50 zł.

Nowości czytelnicze biblioteki szkolnej

Biblioteka szkolna posiada czytelnię, w której gromadzone są czasopisma dla dzieci i młodzieży oraz czasopisma metodyczne dla nauczycieli. W wypożyczalni istnieje wolny dostęp do półek, uczniowie więc samodzielnie mogą poszukiwać wybranej pozycji, mogą korzystać z katalogu.

Aby umożliwić uczniom maksymalne korzystanie z wypożyczalni biblioteka w roku szkolnym 2021/2022 udostępnia swe zbiory w następujących porach:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
7.30 – 9.50

12.10 – 15.00

7.30 – 14.40 7.30 – 14.40 7.30 – 15.00 10.10 – 13.10

Tradycją naszej biblioteki jest uroczyste Pasowanie na Czytelnika, które odbywa się w II semestrze. Uczniowie znają już wszystkie litery i mogą swobodnie czytać książki. Uroczystość poprzedzona jest wizytą w bibliotece, gdzie uczniowie zostają zapoznani z regulaminem oraz zbiorami biblioteki. W związku z wolnym dostępem do półek uczą się również samodzielnie wypożyczać książki.
Pasowanie na Czytelnika przygotowane zostaje przez koleżanki i kolegów ze starszych klas. Wcielają się oni w różne postacie bajkowe. Jest wśród nich robaczek, który ma chęć na befsztyczek, żuczek ubiegający się o względy biedronki oraz niekulturalna kwoka, która chciała wszystkich uczyć grzeczności. W trakcie teatrzyku Czerwony Kapturek wraz z Kotem w Butach sprawdzają znajomość bajek oraz przypominają zasady kulturalnego obchodzenia się z książką. Następnie Książka, po wysłuchaniu przyrzeczenia pierwszaków, pasuje ich na Rycerza Książki.Uczniowie otrzymują pamiątkowe dyplomy, zakładki oraz słodycze. Na uroczystość przybywają także Panie z Biblioteki Publicznej, które zachęcają uczniów do czytania i korzystania również z Biblioteki Publicznej. Mamy nadzieję, że zapał do czytania nie osłabnie, a książki staną się prawdziwymi przyjaciółmi pierwszaków.

Biblioteka wzięła udział w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską „Internetowe centra informacji w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych”. Dzięki udziałowi w projekcie w czytelni biblioteki szkolnej powstało Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej wyposażone w 8 stanowisk komputerowych oraz urządzenia wielofunkcyjne. Ponadto otrzymaliśmy programy multimedialne: Encyklopedia PWN, Atlas geograficzny oraz Słowniki języka polskiego.

W bibliotece odbywają się konkursy, głównie recytatorskie i czytelnicze. Ponadto organizowany jest w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych kiermasz Taniej Książki.


Regulamin Biblioteki

Regulamin Biblioteki w roku szkolnym 2018/2019


Ewaluacja

Ewaluacja pracy biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2018/2019