NASZA SZKOŁA

Witamy w naszej Szkole

Uczniowie w naszej Szkole mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań oraz talentów poprzez:

  • kształcenie postawy dociekliwości i refleksyjności,
  • atrakcyjny i nowatorski proces nauczania,
  • realizację programów autorskich,
  • organizację indywidualnego toku nauczania dla uczniów szczególnie uzdolnionych,
  • organizację konkursów, kółek zainteresowań i innych zajęć w ramach posiadanych przez szkołę środków,
  • możliwość ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum w skróconym czasie na podstawie odrębnych przepisów,
  • współpracę z ośrodkami kulturalnymi, sportowymi itp.
Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie. Ponadto umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum.