Pietrowiccy nauczyciele w działaniu – nowy projekt w naszej szkole

Z przyjemnością informujemy, że projekt edukacyjny pod nazwą „ Pietrowiccy nauczyciele w działaniu”, napisany przez nauczycielkę naszej szkoły, Panią Annę Przysiężniuk, został zatwierdzony do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej“.

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przyznana kwota dofinansowania dla projektu wynosi 16036 EURO, tj. 68600,40 ZŁ

Projekt trwa 22 miesiące od 01.09.2019 r. do 30.06.2021 r.

Jego cele:

  • podniesienie kwalifikacji i umiejętności kadry nauczycielskiej
  • wzbogacenie warsztatu pracy z uczniem
  • podniesienie umiejętności językowych  nauczycieli
  • umiędzynarodowienie misji szkoły
  • wzmocnienie poczucia przynależności uczniów do wspólnoty europejskiej.

Uczestnikami projektu są nauczyciele Szkoły Podstawowej w Pietrowicach Wielkich, którzy wyjadą na zagraniczne szkolenia. Pierwsze z nich odbędzie się na początku wakacji w 2020 roku i dotyczyć będzie poznania i doskonalenia technologii informacyjno – komunikacyjnych. Szkolenie w maju 2021 będzie dotyczyło zrozumienia problematyki tolerancji i wielokulturowości, zarówno w aspekcie historycznym, jak i współczesnym. Oba szkolenia poprzedza przygotowanie językowe. Przez cały rok szkolny 2019/2020, grupa 12 nauczycieli będzie brała udział w kursie języka angielskiego, prowadzonym przez lektora raciborskiej szkoły językowej.

Ze szkoleń zagranicznych skorzysta 8 pedagogów. Uczestnicy projektów – nauczyciele i szeroko rozumiana kadra edukacyjna – zyskują szansę poznania nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania, które można wykorzystać w codziennej pracy dydaktycznej oraz zdobędą praktyczne doświadczenia, pomocne w realizacji celów placówek oświatowych.

Potencjalną korzyścią długoterminową udziału w projekcie będzie dla szkoły realizacja Europejskiego Programu Rozwoju Szkoły w oparciu o standardy europejskiego kształcenia, a także nawiązanie międzynarodowych kontaktów, które mogą zaowocować  międzynarodowymi projektami realizowanymi w przyszłości.

Koordynatorzy projektu:

Anna Przysiężniuk (nauczyciel języka angielskiego)

Urszula Florian (nauczyciel języka polskiego)

 

Wybory parlamentarne

Kolejny raz nasza szkoła uczestniczy w programie Centrum Edukacji Obywatelskiej – Młodzi Głosują. Zasadniczym celem programu jest zorganizowanie symulacji wyborów parlamentarnych (do sejmu i senatu). Te przeprowadzimy w szkole 8 października. Uczestniczyć w nich będą uczniowie klas VI –VIII SP. Poprzez udział w tym przedsięwzięciu  chcemy przede wszystkim rozwijać postawę obywatelską wśród naszych uczniów, zachęcać ich do tego, aby w przyszłości w świadomy sposób brali udział w wyborach. Przy okazji informujemy, że wybory parlamentarne w naszym kraju odbędą się 13 października.

Sprzątanie Świata 2019

Akcję rozpoczęły najmłodsze klasy.

Udana integracja klasy VIIC w „Odskoczni” w Opolu

Wycieczka była krótka, ale w pełni pokazała jak dobrze jest uczniom klasy pani J. Koterby ze sobą. Wspólna zabawa na trampolinach, czas w autokarze ze śpiewami oraz wspólny posiłek jeszcze bardziej zjednoczyły wszystkich uczestników i opiekunów. Oczywiście, poczyniono plany na kolejny wyjazd.

Powodzenia i samych udanych i dobrych chwil w szkole.

Informacja dla rodziców i uczniów

Od 16 września 2019 r. na terenie Szkoły Podstawowej w Pietrowicach Wielkich następuje zmiana zasad korzystania z telefonów komórkowych i urządzeń elektronicznych.

Można korzystać z w/w urządzeń tylko przed lekcjami i po lekcjach. W sytuacji koniecznej, uczeń może zadzwonić do rodzica po otrzymaniu zgody nauczyciela ze swojego telefonu lub skorzystać ze szkolnego telefonu.

Na terenie świetlicy, w czasie oczekiwania na autobus również nie korzystamy z telefonów.

Akcja Makulatura

makulatura.gif

RUSZA AKCJA MAKULATURA

 

Przynieś do szkoły (do swojej sali) lub garażu Pana Woźnego,

opisaną imieniem i nazwiskiem oraz związaną sznurkiem makulaturę.

Akcja trwa do 20 września.

Wywiadówka

Serdecznie zapraszamy rodziców 9 września 2019r.

17.00 spotkanie z dyrektorem na sali gimnastycznej dla wszystkich rodziców klas I-VIII.

Po spotkaniu ogólnym prosimy o pozostanie na sali gimnastycznej rodziców uczniów klas VII (prosimy o obecność).

Po spotkaniu wywiadówki w klasach z wychowawcami.

 

Odjazdy autobusów szkolnych w roku szkolnym 2019/2020

Cyprzanów-Lekartów-Samborowice-Racibórz – godz. 14:05, 14:37, 15:22, 16:10

Gródczanki – godz. 13:40, 15:30

Pawłów-Maków – godz. 13:05

Maków-Krowiarki-Amandów-Tłustomosty-Pawłów-Żerdziny – godz. 13:35

Maków-Tłustomosty-Krowiarki-Amandów-Pawłów-Żerdziny – godz. 14:30

Pawłów-Maków-Krowiarki-Amandów-Tłustomosty-Raków – godz. 15:20, 16:10

Kietrz – 13:46, 14:46, 16:05

 

Autobus z dziećmi przedszkolnymi – Pietrowice Wielkie przedszkole-Maków-Tłustomosty-Raków-Krowiarki – godz. ok. 14:20

Informacje dotyczące stołówki szkolnej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 9.09.2019 r. (poniedziałek), stołówka szkolna rozpoczyna wydawanie posiłków.

Aby zapisać się na obiady należy pobrać kartę obiadową u Intendenta oraz następnie zwrócić ją podpisaną przez rodzica/opiekuna.

Akcję „Szklanka herbaty” rozpoczynamy od października i będzie ona trwać do marca.
Herbata jest bezpłatna, ponieważ finansowana jest przez Radę Rodziców naszej szkoły. Mogą się na nią zapisać wszyscy chętni uczniowie.

Prosimy o zapisywanie się u Intendenta (gabinet na I piętrze).