Informacja dotycząca projektu pn. „Z nami osiągniesz sukces a nauka stanie się przyjemnością”


 

Informacja dotycząca projektu pn. „Z nami osiągniesz sukces a nauka stanie się przyjemnością”.

W dniach od 1 sierpnia do 30 września 2018 prowadzony jest II nabór uczestników projektu pn. „Z nami osiągniesz sukces a nauka stanie się przyjemnością”.

Nabór uczestników odbywa się zgodnie z Regulaminem rekrutacji zamieszczonym na stronie internetowej szkoły. Regulamin dostępny jest również w biurze projektu.

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać w biurze projektu oraz na stronie internetowej szkoły.

 
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Experience, Explore, Enjoy English! Po raz czwarty działamy z programem English Teaching

Już po raz czwarty w ciągu ostatnich 6 latach nasza szkoła bierze udział w projekcie programu English Teaching na którego realizację pozyskaliśmy środki finansowe w wysokości 10.000zł.

Najważniejszą potrzebą która jest do spełnienia to kontakt z żywym językiem oraz przełamanie blokady
związanej z mówieniem w języku angielskim dlatego priorytetowym działaniem w projekcie będzie zaproszenie obcokrajowców i udział  uczniów naszej szkoły w zajęciach przez nich
prowadzonych.  Ponadto, uczniowie będą prowadzić korespondencję listowną ze szkołą z Japonii poznając kulturę, historię, tradycje swoich zagranicznych kolegów. Ważnym aspektem będzie również zintegrowanie  bezpośrednich beneficjentów projektu (chętne osoby z klas III gimnazjum i VII klasy SP) dla których zorganizowana zostanie wycieczka tematyczna. Zorganizowane również zostaną zajęcia językowe gdzie uczniowie poszerzą swoje umiejętności językowe.  W ramach projektu zostanie przeprowadzona lekcja otwarta  z okazji Święta Dziękczynienia dla całej społeczności szkolnej oraz Powiatowy Konkurs Muzyczny, którego celem jest rozwijanie uzdolnień muzycznych uczniów, pobudzanie do twórczego myślenia, zachęcanie do współzawodnictwa, wykorzystanie znajomości języka angielskiego w muzyce oraz promocja naszej szkoły.

Koordynator projektu: Anna Przysiężniuk

Rekrutacja do szkól ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019

 

Zobacz plakat informacyjny 

13 lat – odpowiadam prawnie

14 września klasy siódme spotkały się z przedstawicielką Komendy Powiatowej Policji, panią młodszą aspirant Edytą Mazur, która na co dzień zajmuje się sprawami nieletnich. W czasie spotkania z uczniami, które obejmowało zagadnienia ujęte w Szkolnym Programie Profilaktyczno – Wychowawczym, pani aspirant zapoznała słuchaczy z pojęciami i zagadnieniami ściśle związanymi z odpowiedzialnością prawną, czynami karalnymi, obowiązkiem szkolnym i nauki. Wyjaśniła zagadnienie demoralizacji, szacunku funkcjonariusza publicznego (w głównym odniesieniu do pracy nauczyciela), bezpiecznego korzystania z mediów oraz publikowania zdjęć na portalach społecznościowych. Młodzież zadawała pytania na interesujące ich tematy. Mamy nadzieję, że uczniowie wzbogaceni o dodatkową wiedzę, będą unikali sytuacji, które mogą skutkować konfliktem z prawem.

Pedagog, D. Olbrich

 

Nagrody Wojta Gminy Pietrowice Wielkie

W środę 29 sierpnia 2018r. w Centrum Społeczno-Kulturalnym odbyło się rozdanie Nagród Wójta Gminy Pietrowice Wielkie.

Nagrodzeni zostali uczniowie wszystkich szkół gminy Pietrowice Wielkie, którzy w minionym roku szkolnym wyróżnili się wzorowym zachowaniem i średnią ocen co najmniej  5,1.

Na zdjęciach uczniowie naszej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

Ubezpieczenie – informacja dla rodzica!

Drodzy rodzice,

w naszej szkole nie mamy ubezpieczenia grupowego dla uczniów. Każdy chętny rodzic podpisuje indywidualnie umowę z agentem ubezpieczeniowym dokonując wyboru wariantu według potrzeb dziecka. Rada Rodziców po zebraniu, które odbyło się w czerwcu proponuje ofertę firmy AXA. Wszelkie informacje można uzyskać na stronie internetowej firmy lub u przedstawiciela – p. Darek Drzeniek tel. 509 550 360.

10% zniżki z kodem rabatowym opiekuna 20011.

Informacja o posiłkach w naszej szkole

Dnia 10.09 w naszej stołówce szkolnej będziemy serwować obiady szkolne.

Uczniowie będą spożywać obiady na przerwach:

Klasy I – III SP – godzina 11:30

Pozostałe klasy – godzina 12:30

Warunkiem zapisania się na obiady jest pobranie u Intendenta karty obiadowej, podpisanie jej przez rodzica i zwrócenie do Intendenta.

Herbata szkolna w miesiącach zimowych tj. od października do marca będzie bezpłatna, gdyż będzie refundowana przez Radę Rodziców.

W naszej szkole mamy również akcje dla klas I – V „Szklanka mleka” oraz „Owoce w szkole”, które będą zaczynały się od października.

WITAJ SZKOŁO !