Historia Szkoły

Rok 1596

Pierwsza wzmianka o istnieniu Szkoły Podstawowej w Pietrowicach Wielkich jest zamieszczona w dokumentach pod datą 1596r.W dokumentach czytamy: „Szkoła ma ogród, który jest uprawiany. Każdy rolnik z Pietrowic jest zobowiązany do oddania 4 chlebów, 2 snopów zboża i 4 halerzy dla nauczyciela.”

Rok 1784

W roku 1784 wybucha groźny pożar, szkoła jednak, chociaż w całości drewniana – ocalała, dokładna lokalizacja jej jest nieznana.

Rok 1797

Po parcelacji majątku lennego w roku 1797 wybudowano nową szkołę, która jednak szybko uległa zniszczeniu.

Rok 1829

W roku 1829 władze regionalne z Opola zarządzają budowę nowej szkoły.

Rok 1830

W 1830r. powstaje nowa szkoła, w której pracował jeden nauczyciel i jego pomocnik.

Rok 1885

W roku 1865 szkoła liczy już trzy klasy. Uczęszcza do niej około 300 dzieci.

Rok 1905

Rok 1905 – władze miejskie decydują się na przebudowę i rozbudowę zamkowej szkoły. Dobudowano jeszcze jedno piętro. Szkoła miała już 8 izb lekcyjnych pokój nauczycielski. Podczas II Wojny Światowej szkoła zamkowa została spalona.

Rok 1945

W sierpniu 1945r. W budynku obecnego GS-u rozpoczyna działalność polska szkoła powszechna.

Rok 1948

W sierpniu 1948 r. zostaje oddany do użytku budynek starej szkoły.

Rok 1972

15 października 1972r. następuje uroczyste otwarcie budynku nowej Szkoły Podstawowej przy ulicy Marii Konopnickiej 28. Przez pierwszy rok do nowego budynku szkolnego uczęszczają jedynie dzieci z Pietrowic Wielkich.

Rok 1973

Z dniem 1 września organizuje się Zbiorczą Szkołę Gminą do której uczęszcza młodzież z: Pietrowic Wielkich, Kornicy, a także kl. V – VIII z Cyprzanowa, Gródczanek, Samborowic. Jednocześnie powstają dwa punkty Filialne: Samborowice z kl. I – IV, oraz Cyprzanów Kl. I – IV.

Rok 1985

W 1985 roku następuje przekształcenie Zbiorczej Szkoły Gminnej w Pietrowicach Wielkich na Szkołę Podstawową z klasami I – VIII, do której uczęszczajądzieci z Pietrowic Wielkich, Kornicy, Gródczanek oraz od klasy IV dzieci z Cyprzanowa

Rok 1999

W wyniku wprowadzonej reformy systemu oświaty z dniem 01 września 1999 roku Szkołę Podstawową ośmioklasową przekształcono w sześcioklasową. W budynku Szkoły zaczyna również funkcjonować powstałę w wyniku reformy Gimnazjum. Gospodarzem Szkoły jest Szkoła Podstwowa, która po odstępieniu Gimnazjum drugiedo piętra ma do swojeje dyspozycji 10 sal lekcyjnych.

Rok 2005

W 2005 Szkoła została przekształcona w Zespół Szkół, w skład którego wchodzą:

  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej – Curie w Pietrowicach Wielkich”
  • Publiczna Szkoła Podstawowa filialna im. Janiny Porazińskiej w Cyprzanowie”.
  • Publiczne Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej – Curie w Pietrowicach Wielkich.