Najlepsi z ekonomii

Miło nam poinformować, że reprezentująca naszą szkołę drużyna w składzie: Ania Stiebler, Dawid Gawlik oraz Mateusz Marcinek zwyciężyła w XI Powiatowy Konkursie Wiedzy Ekonomicznej „Wpływ inflacji na gospodarkę”. W konkursie wzięło udział aż 11 ekip reprezentujących szkoły z terenu powiatu raciborskiego. Uczniowie musieli wykazać się znajomością pojęć z zakresu ekonomii i finansów a także umiejętnościami logicznego myślenia, obliczania zmian wartości pieniądza w czasie. Nasi uczniowie po emocjonującej walce w ścisłym finale pokonali uczniów z SP 1 w Raciborzu oraz SP 14 z Raciborza Markowic. Gratulujemy wiedzy i życzymy dalszych sukcesów.

Święto Konstytucji 3 Maja

28 kwietnia w naszej szkole odbyły się uroczyste apele z okazji zbliżających się świąt państwowych, a więc Święta Konstytucji 3 Maja oraz Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Program słowno-muzyczny skierowany do społeczności naszej szkoły przygotowali uczniowie klas ósmych.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

.

NASZA BIBLIOTEKA SZKOLNA POZYSKAŁA FUNDUSZE NA ZAKUP NOWOŚCI
WYDAWNICZYCH W RAMACH
NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA

W październiku 2022 r. Szkoła Podstawowa w Pietrowicach Wielkich złożyła za pośrednictwem Urzędu Gminy w Pietrowicach Wielkich wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do biblioteki szkolnej. Wniosek ten zostały złożony w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 , Priorytet 3 – którego celem jest tworzenie warunków dla rozwoju czytelnictwa poprzez zapewnienie środków na realizację określonych przedsięwzięć i inicjatyw Nasz wniosek został rozpatrzony pozytywnie i otrzymaliśmy  kwotę 15 000 złotych (12 000 kwota dotacji + 3 000 zł. wkład własny organu prowadzącego Urzędu Gminy ).  W ramach programu do naszej szkolnej biblioteki zostaną zakupione nowe książki.

Planowane zakupy książek będą skonsultowane z uczniami, nauczycielami, rodzicami.

Zapraszamy więc do zgłaszania swoich propozycji książek, które chcielibyście przeczytać i które powinny według Was znaleźć się w naszej bibliotece.
Jeśli masz propozycję – przyjdź do biblioteki szkolnej i podaj tytuł książki. To pomoże nam  utworzyć listę zakupów.

Wycieczka do Warszawy

 

Uczniowie klasy VIII b wraz z opiekunami panią Lucyną Flegel, Haliną Maślanką i Dorotą Olbrich udali się 19 kwietnia pociągiem na trzydniową wycieczkę do Warszawy.
W stolicy mieliśmy okazję poczuć się, jak warszawiacy. Jeżdziliśmy metrem, tramwajem i miejskim autobusem. Pierwszego dnia, spacerując Krakowskim Przedmieściem, zwiedziliśmy, m.in.: Zamek Królewski, kolumnę Zygmunta, Uniwersytet Warszawski, Pałac Prezydencki, pomnik Kopernika, Grób Nieznanego Żołnierza. Następnie udaliśmy się na Powązki i na grobie bohaterów znanych z lektury „Kamieni na szaniec” złożyliśmy kwiaty. Następnego dnia wiele wrażeń dostarczyła nam wizyta w Centrum Nauki Kopernik, zwiedziliśmy również Bibliotekę Uniwersytecką z ogrodami na dachu i Muzeum Wojska Polskiego. Późnym popołudniem udaliśmy się do Łazienek Królewskich. Ostatni dzień wycieczki był wyjątkowy, ponieważ po wizycie w Muzeum Powstania Warszawskiego wraz z przewodnikiem dotarliśmy w miejsce obchodów 80 rocznicy wybuchu powstania w getcie. Mogliśmy obserwować na żywo oficjalne uroczystości państwowe z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz prezydentów Izraela i Niemiec. Ostatnim punktem naszego programu był Stadion Narodowy, każdy miał szansę poczuć się jak kibic, mogliśmy również zwiedzić szatnię, w której do meczów Mistrzostw Europy przygotowywali się, m.in. Robert Lewandowski czy Cristiano Ronaldo. Pełni niezapomnianych wrażeń i emocji w późnych godzinach wieczornych dotarliśmy do domów.
Warto dodać, że wycieczka uzyskała dofinansowanie z ministerialnego programu „Poznaj Polskę”, dzięki czemu mogliśmy odwiedzić tak wiele interesujących miejsc w Warszawie.

Logopedia a dojrzałość szkolna

,, Kiedy uśmiecha się dziecko,
śmieje się cały świat ” – JANUSZ KORCZAK

Dojrzałość szkolna to gotowość do podjęcia przez dziecko zadań i obowiązków jakie stawia przed nim szkoła. Dojrzałość obejmuje: rozwój fizyczny, umysłowy oraz społeczno-emocjonalny, a także poziom opanowania umiejętności i wiadomości przygotowujących dziecko do podjęcia nauki czytania, pisania i liczenia. Im pełniejsza
jest ta dojrzałość, tym większa będzie gwarancja powodzenia dziecka w nauce.  Poziom gotowości szkolnej bywa zależny od wieku i płci dziecka, stanu jego zdrowia, sytuacji w środowisku domowym i szkolnym, sposobu spędzania czasu wolnego rodziny, zdobytych doświadczeń i od okresu uczęszczania dziecka do przedszkola.
Dojrzałość fizyczna to przede wszystkim prawidłowy rozwój ruchowy zarówno w zakresie dużej jak i małej motoryki. Motoryka duża to sprawne i płynne poruszanie się, utrzymywanie równowagi, właściwe napięcie mięśniowe przejawiające się w prawidłowej postawie ciała, prawidłowy bieg, skoki, sprawne rzucanie i chwytanie
piłki. Motoryka mała to sprawność manualna, która związana jest ze zdolnością prawidłowego posługiwania się narzędziami, takimi jak przybory pisarskie oraz plastyczne (ołówki, kredki, nożyczki), związana z ich właściwym chwytem i skutecznym stosowaniem oraz zawiązywanie sznurówek i zapinanie guzików.

W kształtowaniu i rozwoju mowy konieczne jest prawidłowe funkcjonowanie warg i języka oraz całego aparatu fonacyjnego (krtań, gardło, jama nosowa) , jak i układu nerwowego. Pamiętać
należy, że mowa jest odzwierciedleniem pracy mózgu. Wady słuchu opóźniają rozwój mowy, jej rozumienie, artykulację oraz poprawność gramatyczną języka. Wady zgryzu wymagają interwencji ortodonty i mają również wpływ na poprawną wymowę.

Dojrzałość umysłowa to prawidłowy rozwój spostrzegania, myślenia, uwagi, pamięci, mowy, percepcji wzrokowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej i analizy i syntezy słuchowej. Te dwie ostatnie funkcje w dużej mierze decydują o opanowaniu umiejętności pisania i czytania. W dojrzałości umysłowej w aspekcie logopedycznym niezbędna jest wiedza o tym, co jest prawidłowe dla danego okresu rozwoju. W procesie rozwoju mowy dziecka można wyróżnić kilka okresów:

– okres melodii od 0-1 roku życia
– okres wyrazu od 1-2 roku życia
– okres zdania od 2-3 roku życia
– okres swoistej mowy dziecięcej od 3-6 roku życia
– okres dojrzałości szkolnej od około 6-7 roku życia

Dojrzałość społeczno-emocjonalna to umiejętności panowania nad sobą, podporządkowania się przepisom szkolnym i zasadom klasowym, wytrwałość w działaniu i harmonijne współdziałanie z rówieśnikami. Dziecko dojrzałe charakteryzuje zdyscyplinowanie, obowiązkowość i samodzielność. Kiedy rozpoczyna się nauka czytania i pisania, pojawiają się pierwsze trudności w opanowaniu materiału programowego. Napotykane trudności powodują u dziecka wzrost napięcia emocjonalnego, lęk przed szkołą, izolowanie się od rówieśników i wycofywanie się z aktywnego
życia klasy. Dzieci z nieprawidłową wymową mogą być wyśmiewane i przedrzeźniane. Większość dzieci z trudnościami w mówieniu ma kłopoty w nauce, w szczególności w zakresie opanowania nauki czytania i pisania. Nieprawidłowa artykulacja bardzo często w tym okresie przekłada się na nieprawidłowości w nauce pisania, w myśl zasady „ jak się mówi, tak się pisze”.

Pod względem rozwoju mowy dziecko 6-letnie powinno:
prawidłowo artykułować wszystkie głoski, rozumieć bardziej złożone polecenia, posiadać umiejętność swobodnego oraz zrozumiałego dla otoczenia wypowiadania się, opowiadania, wyrażania życzeń, pytań, własnych sądów, umieć wypowiadać się kilkoma zdaniami na dany temat, omówić treść obrazka i słuchać ze zrozumieniem.

Rodzicu i Nauczycielu ! Pamiętaj !

Każde dziecko jest inne, jest indywidualnością
i dlatego jego rozwój przebiega inaczej ,
we własnym dla niego samego tempie i kolejności.

Mów dziecku, że może, że umie, że potrafi…

Logopeda i terapeuta mowy :
Beata Suski

 

Wiosenne Mistrzostwa Raciborza w Lekkiej Atletyce

 

18 kwietnia b.r. na hali ZSMS w Raciborzu odbyły się zawody lekkoatletyczne.
Uczniowie naszej szkoły brali udział w następujących konkurencjach: bieg na 60m, 300m,
600m, 1000m oraz skok w dal. Młodzi sportowcy podzieleni zostali na kategorie wiekowe:
klasa IV i młodsi, kl. V-VI, kl. VII- VIII.
Skład i wyniki naszej reprezentacji szkoły:

 

 • 60m
  I miejsce – M. Krupa
  I miejsce – A. Stiebler
  V miejsce – K. Staniek
  VI miejsce – O. Duda
  VII miejsce – I. Pytel
  VII miejsce – Sz. Paluch
 • 300m
  I miejsce – T. Ludwikowski
  II miejsce – D. Kulik
  IV miejsce – E. Koterba
  V miejsce – Sz. Janik
  V miejsce – D. Rusnarczyk
 • 600m
  III miejsce – E. Kępa
 • 1000m
  II miejsce – T. Nowak
  III miejsce – F. Kozak
  V miejsce – F. Rzeszótko
 • skok w dal
  III miejsce – M. Ściborski
  II miejsce – F. Kępa

Podsumowując, uczniowie naszej szkoły osiągnęli bardzo dobre wyniki.
Gratulujemy naszym uczniom i życzymy dalszych sukcesów.

Wyniki konkursu

 

W naszej szkole zorganizowany został konkurs na najładniejszą palmę i wielkanocną kartkę świąteczną. Bardzo dziękujemy za zainteresowanie i pięknie wykonane palmy i kartki. Najlepsze z nich zostały nagrodzone. A oto wyniki.
Najładniejsze palmy:

 • Klasy I – III:
  1.miejsce: Simon Franiczek
  2.miejsce: Karolina Bulak
  3. miejsce: Zuzanna Szymik
 • Klasy IV – VIII:
  1.miejsce: Magdalena Ryma
  2.miejsce: Agnieszka Flieger
  3. miejsce: Łukasz Fergisz
  Najładniejsze kartki świąteczne:
 • Klasy I – III:
  1.miejsce: Laura Macyszyn
  2.miejsce: Fabian Pientka
  3. miejsce: Julia Lakomek
 • Klasy IV – VIII:
  1.miejsce: Maria Dzimiera
  2.miejsce: Olivier Paleta
  3. miejsce: Hanna Szczepaniak

Pozostali uczestnicy również dostali słodki upominek.
Gratulujemy !

W Państwowym Muzeum Auschwitz – Birkenau

 

Jak co roku uczniowie klas ósmych udali się do Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau. W towarzystwie przewodników, mogli poznać historię obozu, usłyszeć o losach ludzi więzionych i zamordowanych w tym miejscu przez nazistów.