POLSKO – CZESKA RECEPTA NA NUDĘ

 

 

 

 

Od listopada 2017 r. do lipca 2018 r. nasza szkoła oraz Základní škola Kravaře będę realizowały działania projektowe, których głównym celem jest nawiązanie trwałej współpracy pomiędzy placówkami. Działania mają na celu propagowanie zajęć pozalekcyjnych, sportu i turystyki jako aktywnych form spędzania wolnego czasu będących antidotum na uzależnienie młodych ludzi od Internetu i mediów cyfrowych.  Projekt jest realizowany w ramach programu INTERREG V- A Republika Czeska- Polska Fundusz Mikroprojektów 2014- 2020 w Euroregionie Silesia.  Budżet całkowity wynosi 22 932,36 EUR, a dofinansowanie  z EFRR- 19492,5 EUR.

Młodzi ludzie z Polski i Czech będą się integrowali przez następujące działania: wykonanie ozdób bożonarodzeniowych i ich prezentację na grudniowym kiermaszu w Pietrowicach Wielkich, pięciodniowy wyjazd na obóz narciarski w lutym 2018 r., rywalizację w Olimpiadzie Sportowej  w szkole w Krawarzu na przełomie maja i czerwca oraz udział w Festiwalu Nauki w Pietrowicach Wielkich. Na koniec na przełomie czerwca i lipca odbędzie się wyjazd turystyczno- krajoznawczy na terenie Czech.