Konkurs plastyczny

Dzięki staraniom radnego powiatowego Pana Szymona Bolika mamy możliwość wzięcia udziału w wyjeździe studyjnym do Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Wyjazd zorganizowany jest przez Pana Bolesława Piechę europosła do Parlamentu Europejskiego. Aby uczestniczyć w takim wydarzeniu należy wykonać pracę plastyczną o tematyce europejskiej. Regulamin zamieszczony jest poniżej.

Regulamin konkursu