Siódmoklasiści na spotkaniu z Justyną Święty-Ersetic

We wtorek 8 października Raciborska królowa lekkiej atletyki spotkała się z fanami na Zamku Piastowskim w Raciborzu, po tym jak na Mistrzostwach Świata w Dausze zdobyła między innymi srebrny medal w sztafecie 4x400m kobiet.

Na spotkaniu nie mogło zabraknąć młodzieży z Pietrowickiej Szkoły Podstawowej.

Łowcy Cząstek Promieniowania Kosmicznego

Weź udział w wyjątkowym międzynarodowym  projekcie naukowym. Zainstaluj na swoim smartfonie aplikację CREDO detektor i dołącz do naszej szkolnej drużyny morcikteam.  Za pomocą swojego smartfonu będziesz mógł rejestrować cząstki promenowania kosmicznego. Twój smartfon będzie  współtworzyć największy na świecie detektor promieniowania kosmicznego. Projekt ma także charakter konkursu. Każdy uczestnik i jego drużyna  bierze udział w rankingu zliczonych cząstek. Co roku na zakończenie edycji konkursu, odbywa się w Krakowie uroczysta sesja naukowa, na którą zapraszane są szkoły prowadzące w ilości „złapanych” cząstek. Organizatorem projektu jest Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauki i Uniwersytet Jagielloński.
W zeszłym roku szkolnym nasza drużyna morcikteam zajęła III miejsce w kraju.
Z wszelkimi pytaniami odnośnie projektu można się zgłaszać do opiekuna zespołu Jana Tokara.

Zobacz stronę projektu       Zobacz regulamin projektu

Wyniki wyborów do Samorządu Uczniowskiego

W dniu 1.10.2019 r. w szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. W zarządzie SU znalazły się następujące osoby:

  1. Marta Orawska
  2. Mateusz Jegliczka
  3. Dominik Zuber

Na opiekuna SU wybrana została p. Urszula Florian.

W tym roku wybory do władz Samorządu Uczniowskiego organizowane były w ramach projektu Szkoła Demokracji.

Sukces Kamila na Mistrzostwach Polski w ju-jitsu

Uczeń naszej szkoły oraz zawodnik Raciborskiego Klubu Brazylijskiego Ju-jitsu Łamator – Kamil Legan (kl. VII A) zdobył dwa medale na Mistrzostwach Polski w Ju-jitsu w Sochaczewie.

Kamil startował w kategorii U15, gdzie w konkurencji Gi (walka w kimonie) zdobył srebro, a w konkurencji NoGi (walka bez kimon) zdobył brąz.

Warto również zaznaczyć, że w całej, dwudniowej imprezie brało udział ponad 1000 zawodników.

Kamilowi serdecznie gratulujemy wielkiego sukcesu i życzymy, aby w przyszłości osiągał tak dobre, a nawet lepsze wyniki w Ju-jitsu.

Międzynarodowy Dzień Języków Obcych 2019

 

Dziś w naszej szkole odbył się Europejski Dzień Języków Obcych. W ramach obchodów tego dnia podnosi się zalety językowej różnorodności Europy oraz propaguje się uczenie języków. Uczniowie klasy VIIIa, Marta Orawska oraz Jakub Mruczyński, przygotowali dla całej społeczności szkolnej prezentację multimedialną dotyczącą wspólnoty europejskiej, a także sprawdzili quizem znajomość krajów i ich stolic. Prezentacje odbywały się kolejno dla wszystkich klas od drugiej do piątej lekcji, a na 6 godzinie lekcyjnej uczniowie prezentowali przygotowane tańce i piosenki z różnych krajów europejskich.  Wszystkie klasy były bardzo dobrze przygotowane pod czujnym okiem wychowawców za co z ramienia dyrekcji szkoły i organizatorów, bardzo dziękujemy.

 

 

 

Znam prawo – jestem bezpieczniejszy

W czwartek 03.10.19 r. uczniowie klas siódmych naszej szkoły zdobyli fachową wiedzę na temat odpowiedzialności karnej. Zapoznali się z wieloma istotnymi pojęciami dotyczącymi regulacji prawnych. Z zaciekawieniem zobaczyli prezentację oraz wysłuchali ważnych uwag przedstawionych przez starszego aspiranta Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu, pracującego w Wydziale Prewencji pana Krzysztofa Klimka. Mam nadzieję, że spotkanie wpłynie pozytywnie na zachowanie uczniów w szkole i poza nią.

Organizatorem przedsięwzięcia była pedagog Dorota Olbrich.

Pietrowiccy nauczyciele w działaniu – nowy projekt w naszej szkole

Z przyjemnością informujemy, że projekt edukacyjny pod nazwą „ Pietrowiccy nauczyciele w działaniu”, napisany przez nauczycielkę naszej szkoły, Panią Annę Przysiężniuk, został zatwierdzony do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej“.

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przyznana kwota dofinansowania dla projektu wynosi 16036 EURO, tj. 68600,40 ZŁ

Projekt trwa 22 miesiące od 01.09.2019 r. do 30.06.2021 r.

Jego cele:

  • podniesienie kwalifikacji i umiejętności kadry nauczycielskiej
  • wzbogacenie warsztatu pracy z uczniem
  • podniesienie umiejętności językowych  nauczycieli
  • umiędzynarodowienie misji szkoły
  • wzmocnienie poczucia przynależności uczniów do wspólnoty europejskiej.

Uczestnikami projektu są nauczyciele Szkoły Podstawowej w Pietrowicach Wielkich, którzy wyjadą na zagraniczne szkolenia. Pierwsze z nich odbędzie się na początku wakacji w 2020 roku i dotyczyć będzie poznania i doskonalenia technologii informacyjno – komunikacyjnych. Szkolenie w maju 2021 będzie dotyczyło zrozumienia problematyki tolerancji i wielokulturowości, zarówno w aspekcie historycznym, jak i współczesnym. Oba szkolenia poprzedza przygotowanie językowe. Przez cały rok szkolny 2019/2020, grupa 12 nauczycieli będzie brała udział w kursie języka angielskiego, prowadzonym przez lektora raciborskiej szkoły językowej.

Ze szkoleń zagranicznych skorzysta 8 pedagogów. Uczestnicy projektów – nauczyciele i szeroko rozumiana kadra edukacyjna – zyskują szansę poznania nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania, które można wykorzystać w codziennej pracy dydaktycznej oraz zdobędą praktyczne doświadczenia, pomocne w realizacji celów placówek oświatowych.

Potencjalną korzyścią długoterminową udziału w projekcie będzie dla szkoły realizacja Europejskiego Programu Rozwoju Szkoły w oparciu o standardy europejskiego kształcenia, a także nawiązanie międzynarodowych kontaktów, które mogą zaowocować  międzynarodowymi projektami realizowanymi w przyszłości.

Koordynatorzy projektu:

Anna Przysiężniuk (nauczyciel języka angielskiego)

Urszula Florian (nauczyciel języka polskiego)

 

Wybory parlamentarne

Kolejny raz nasza szkoła uczestniczy w programie Centrum Edukacji Obywatelskiej – Młodzi Głosują. Zasadniczym celem programu jest zorganizowanie symulacji wyborów parlamentarnych (do sejmu i senatu). Te przeprowadzimy w szkole 8 października. Uczestniczyć w nich będą uczniowie klas VI –VIII SP. Poprzez udział w tym przedsięwzięciu  chcemy przede wszystkim rozwijać postawę obywatelską wśród naszych uczniów, zachęcać ich do tego, aby w przyszłości w świadomy sposób brali udział w wyborach. Przy okazji informujemy, że wybory parlamentarne w naszym kraju odbędą się 13 października.