Konkursy gminne

Dziękujemy za tak duże zainteresowanie konkursami z zakresu ochrony środowiska, które zostały zorganizowane przez Wójta Gminy Pietrowice Wielkie. Otrzymaliśmy prawie 150 prac – wiele kreatywnych, pomysłowych i oryginalnych.

Tematy konkursowe:

  1. Projekt torby ekologicznej – konkurs skierowany do uczniów klas 4-8;
  2. Konkurs plastyczny – „Dbam o środowisko, ograniczam odpady” – w dwóch kategoriach: dla klas 1-3 oraz dla klas 4-8.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 20 kwietnia. Trzymamy kciuki za uczniów naszej szkoły i życzymy powodzenia.

Kolejny sukces Magdy Kiełkowskiej

Miło jest nam poinformować, że nasza uczennica – Magda Kiełkowska awansowała do finału ogólnopolskiego konkursu filozoficznego zorganizowanego przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Podczas konkursu Magda mierzyła się z niezwykle trudną problematyką, jaką jest kwestia zła w świecie, pracowała nad tekstami średniowiecznych filozofów, w tym Mistrza Eckharta, czy Majmonidesa. Konfrontowała się również z zagadnieniami o charakterze etycznym.

Warto dodać, że konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkól ponadpodstawowych, co jeszcze bardzie podnosi rangę jej sukcesu. Przed Magdą wielki finał. Stawką jest indeks na Wydział Filozoficzny UPJPII w Krakowie oraz roczne stypendium. Wierzymy, że w finale Magda wypadnie równie świetnie. Trzymamy kciuki! 

Zawieszenie zajęć od 29 marca 2021

Do 11 kwietnia w dalszym ciągu ogranicza się funkcjonowanie publicznych szkół podstawowych.

Zajęcia zdalne w naszej szkole odbywają się na platformie TEAMS.

Więcej informacji dla rodziców  znajduje się na stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Kto może składać wniosek o zorganizowanie zajęć dla dziecka klas I-III na terenie szkoły ?

Czytaj dalej Zawieszenie zajęć od 29 marca 2021

Sukces naszej wokalistki

Ania Stiebler zdobyła II miejsce w Powiatowym Konkursie Piosenki Religijnej.
 

 
Sukces Ani jest tym większy, że mimo pandemii, kiedy wszystkich wokoło ogarnia apatia i zniechęcenie, potrafiła zaangażować w swój projekt kolegów i koleżanki.

Brawa i gratulacje dla Ani i pozostalych, których nie widać na filmie: Marty Ściborski, Rafała Lenort, Emilki Ściborski i Mai Mielnik.

Światowy Dzień Zespołu Downa

21 marca obchodzony jest Światowy Dzień Zespołu Downa.

Z tej okazji nasza szkoła włączyła się swoimi działaniami do obchodów tego dnia. Psycholog i pedagog szkolny rozpropagowali akcję wśród uczniów. Nawiązano współpracę ze Stowarzyszeniem Spectrum w Raciborzu, do którego na zajęcia uczęszcza 6 chłopaków z Zespołem Downa: Michał, Karol, Marcel, Wojtek, Kuba i Przemek. Poznaliśmy co robią w czasie wolnym, czym się interesują i jaki sport uprawiają. W ramach współpracy nasi uczniowie: Julia Kamińska, Olivier Wojcieski, Michalina Cieśla, Julia Parys, Ola Pytel, Alicja Krzykała i Michelle Jeremiasz napisali do chłopaków ze Stowarzyszenia listy z pozdrowieniami, opisem tego czym oni się zajmują oraz z życzeniami.

Uczniowie klas młodszych, którzy uczą się w szkole, przyszli na lekcje w różnych skarpetach na swoich stopach. Dwie różne skarpety założone na nogi z okazji 21 marca to znak solidarności z osobami z Zespołem Downa oraz symbol niedopasowania społecznego i genotypu. Wesołe kolory to znak tolerancji.

Szkoda, że obecna sytuacja nie pozwoliła na spotkanie się razem. Mamy nadzieję, że po tym trudnym okresie odwiedzimy naszych nowych znajomych w Raciborzu.

Dziękujemy tym wszystkim, którzy odpowiedzieli na nasz apel i zaangażowali się.

Psycholog szkolny pani Anna Łyczko i pedagog szkolny pani Dorota Olbrich.

Rekrutacja do oddziałów sportowych – klasa I oraz IV

Zasady przyjęcia do oddziału sportowego (klasa I) organizowanego w Szkole Podstawowej w Pietrowicach Wielkich

W roku szkolnym 2021/2022 planowane jest otwarcie oddziału sportowego w klasie I o profilu ogólnorozwojowym:

Warunkiem przyjęcia jest zgodnie z art. 137 Prawo Oświatowe:

  1. jest posiadanie bardzo dobrego stanu zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
  2. złożenie wniosku w terminie 26 marca 2021 r. (wniosek na stronie szkoły)

Wniosek można złożyć w sekretariacie szkoły lub przesłać na adres zespolpietr@gmail.com w tytule oddział sportowy.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, niż liczba wolnych miejsc w szkole i oddziale, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej.

Dodatkowo kandydaci powinni uzyskać pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale.

Próby sprawności fizycznej odbędą się w budynku SP w Pietrowicach Wielkich w dniu 12 kwiecień 2021 r. (Szczegóły dotyczące godziny i ćwiczeń zostaną podane w późniejszym terminie).

 

Zasady przyjęcia do oddziału sportowego (klasa IV) organizowanego w Szkole Podstawowej w Pietrowicach Wielkich

W roku szkolnym 2021/2022 planowane jest otwarcie oddziału sportowego w klasie IV o profilu :

  • piłka nożna
  • piłka ręczna 

Warunkiem przyjęcia jest zgodnie z art. 137 Prawo Oświatowe:

  1. jest posiadanie bardzo dobrego stanu zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
  2. złożenie wniosku w terminie 26 marca 2021 r. (wniosek na stronie szkoły).

Wniosek można złożyć w sekretariacie szkoły lub przesłać na adres zespolpietr@gmail.com w tytule oddział sportowy.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, niż liczba wolnych miejsc w szkole i oddziale, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej.

Dodatkowo kandydaci powinni uzyskać pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale.

Próby sprawności fizycznej odbędą się w budynku SP w Pietrowicach Wielkich w dniu 12 kwiecień 2021 r. (Szczegóły co do godziny próby i ćwiczeń podane zostaną podane w późniejszym terminie).

Informacje również dostępne w zakładce REKRUTACJA 2021/2022 -> “Rekrutacja oddziały sportowe”