Odpłatności za wyżywienie

Czerwiec 2024 r. – 14 posiłków

Dzieci Klasy I-III Klasy IV-VI Klasy VII-VIII
Obiady pełne 77,o0 zł 91,00 zł 105,00 zł
II danie 63,00 zł 77,00 zł 91,00 zł
Zupy 28,00 zł 28,00 zł 28,00zł

Szanowni Rodzice,
proszę aby sprawdzać wiadomości na dzienniku elektronicznym, gdyż piszemy tam informacje o zaległościach lub odsetkach.

Należność należy wpłacać obowiązkowo do 15.06.2024 r. na konto o numerze:
38 8475 1045 2005 3500 4176 0001
po tym terminie będą naliczane odsetki ustawowe.

W przypadku rezygnacji z obiadów, stołujący się zobowiązany jest zgłosić rezygnację trzy dni przed terminem rezygnacji.

Obowiązujący od 01.09.2023 r. cennik posiłków w stołówce szkolnej

DZIECI: kl. I-III (cena za jeden posiłek)

PEŁNY OBIAD:         5,50 zł

DRUGIE DANIE        4,50 zł

ZUPA:                         2,00 zł

 

DZIECI : KL.IV-VI (cena za jeden posiłek)

PEŁNY OBIAD:      6,50 zł

DRUGIE DANIE:    5,50 zł

ZUPA:                        2,00 zł

 

 Kl .VII-VIII (cena za jeden posiłek)

PEŁNY OBIAD:       7,50 zł

DRUGIE DANIE:     6,50 zł

ZUPA:                        2,00 zł