Sposoby informowania o jakości powietrza

W województwie śląskim, w celu uzyskania informacji dotyczącej bieżącej, prognozowanej oraz historycznej jakości powietrza, poza aktualnym powiadomieniem o jakości powietrza można skorzystać z następujących narzędzi opartych na informacjach pochodzących z Państwowego Monitoringu Środowiska:

 1. Śląski Monitoring Powietrza – na stronie internetowej administrowanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach można zapoznać się z bieżącą i historyczną informacją na temat jakości powietrza, w zakresie danych pochodzących ze stacji Śląskiego Monitoringu Jakości Powietrza. Dane pomiarowe prezentowane są zarówno w formie graficznej (na mapach i wykresach), jak i w formie tekstowej (tabele).
  Więcej informacji: powietrze.katowice.wios.gov.pl
 2. System Prognoz Jakości Powietrza – na stronie internetowej Systemu Prognoz Jakości Powietrza można uzyskać informację nt. krótkoterminowej prognozy jakości powietrza w województwie śląskim, opartej na eksploracyjnej analizie danych (data mining). Model krótkoterminowej prognozy jakości powietrza został opracowany w Zakładzie Monitoringu i Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB Oddział w Krakowie.
  Więcej informacji: spjp.katowice.pios.gov.pl
 3. Portal o jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska – na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska znajdują się informacje dotyczące jakości powietrza w całej Polsce. Prezentowane są zarówno bieżące, jak i historyczne dane pomiarowe pochodzące z baz danych wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska.
  Więcej informacji: powietrze.gios.gov.pl
 4. „EKOPROGNOZA” – codziennie o godz. 19.05 w Magazynie Meteo na antenie TVP Katowice emitowany jest komunikat ekologiczny, w którym podawana jest informacja o jakości powietrza w minionej dobie i o przewidywanej jakości na dobę kolejną, przygotowywana przez IMGW w ramach krótkoterminowej prognozy zanieczyszczeń.
  Więcej informacji: katowice.tvp.pl/29387180/informacje-o-jakosci-powietrza-w-wojewodztwie-slaskim
 5. Tablice informacyjne – m.in. tablica świetlna znajdująca się na budynku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (zbieg ulicy Plebiscytowej i Jagiellońskiej).