Z nami osiągniesz sukces a nauka stanie się przyjemnością

Od sierpnia 2017 roku w Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pietrowicach Wielkich , Gmina Pietrowice Wielkie wraz z Fundacją Adagio realizuje projekt pt. „Z nami osiągniesz sukces a nauka stanie się przyjemnością”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres trwania projektu : 01.08.2017 – 30.06.2019

Uczestnikami projektu jest 55 uczniów.

Celem głównym projektu jest wzrost poziomu jakości kształcenia w Szkole Podstawowej poprzez:

 • Rozwój kompetencji kluczowych,
 • Zajęcia edukacyjne,
 • Wyrównywanie szans edukacyjnych
 • Stworzenie warunków do pracy, zaplanowanych zajęć poprzez doposażenie pracowni szkolnych i zakup materiałów dydaktycznych,
 • Stworzenie warunków do realizacji eksperymentalnych i innowacyjnych metod nauczania,

W ramach projektu będą organizowane następujące zajęcia:

 • Koło zainteresowań z matematyki,
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki,
 • Językowe zajęcia rozwijające z języka angielskiego,
 • Językowe zajęcia rozwijające z języka niemieckiego,
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego,
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki,
 • Zajęcia wyrównawcze dla ucznia (klasy IV i V),
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania dla ucznia zdolnego z matematyki (klasy VII i VIII),
 • Wyjazd edukacyjny w ramach rozwijania kompetencji kluczowych.

 

 

Dokumenty dotyczące udziału uczniów w projekcie:

 

 

 

Dokumenty dotyczące nauczycieli – projekt: