Ubezpieczenie ucznia

Szkoła nie pośredniczy w zawieraniu umów ubezpieczenia uczniów/ Jeżeli rodzice chcą ubezpieczyć swoje dziecko, muszą zrobić to indywidualnie.

Ubezpieczalnie przesyłają tego typu propozycje, dostępne w poniższych linkach