Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty

 

Szanowni Absolwenci

Uprzejmie informujemy, że zaświadczenia oraz informacje o wynikach egzaminu ósmoklasisty możecie odbierać w szkole w dniu 31 lipca 2020 r. w godz. 10.00– 13.00.

Przypominamy o zachowaniu dystansu społecznego, posiadaniu maseczek i rękawiczek oraz własnego długopisu.

Zaświadczenia możecie odebrać także w dniach 3 i 4 sierpnia 2020r. w godz. 8.00 – 13.00.

Pamiętajcie! Zaświadczenie musicie dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru  do 4 sierpnia do godziny 15.00.

Zaświadczenia w naszej szkole mogą odbierać uczniowie lub ich prawni opiekunowie.

Jeżeli uczeń i opiekun nie są w stanie osobiście odebrać zaświadczenia np. z powodu wyjazdu wakacyjnego, prosimy upoważnić kogoś do odbioru ww. zaświadczenia.

Wzór upoważnienia