Wyniki konkursu na najwyższego bałwana

Samorząd szkolny dziękuje za nadesłane zdęcia. Wielu z Was kreatywnie i pracowicie spędziło śniegowe dni.  Każdy ulepiony bałwanek był wyjątkowy. Najwyższym jednak, okazał się bałwan mierzący aż 185cm  – dzieło Floriana Bernardta z klasy IIb.  Na drugim miejscu stanęła Wiktoria Achtelik – uczennica klasy IIa . Jej bałwan był niższy o parę centymetrów. Mierzył  180 cm. Podium zamknęła Kinga Nowak z klasy IIb. Jej śniegowy stwór miał wysokość 163cm.

Samorząd postanowił też wyróżnić twórców może nie najwyższych, ale równie zaskakujących bałwankowych osobliwości. Wyróżnienia otrzymują: Igor Majchrzak (klasa 2a), Łukasz Fergisz (klasa 2a) oraz Tadeusz Rzeszótko (klasa 1a).

Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy !!!!  Mamy nadzieję, że zabawy na śniegu pozwoliły Wam na chwilę zapomnieć o dokuczliwej pandemii i dostarczyły wielu wrażeń, uśmiechów i zarumienionych policzków … 😉

Pozdrawiamy 😉

Marta, Karolina, Milena.

Przypomnienie zasad bezpiecznego uczestniczenia w zajęciach zdalnych

 1. W trakcie lekcji uczeń powinien komunikować się w sposób kulturalny.
 2. Lekcji nie wolno nagrywać, fotografować i robić printscreenów bez zgody nauczyciela.
 3. Dla bezpieczeństwa wszystkich uczniów nie wolno podawać nikomu hasła do platformy Microsoft Teams.
 4. W sytuacji zagrożenia wywołanego używaniem sieci wyłącz monitor i powiedz o tym rodzicom/nauczycielom.
 5. Nie należy klikać w linki, pliki których uczeń nie zna.
 6. Uczeń zobowiązany jest do ochrony swoich haseł przed dostępem do nich osób trzecich
 7. Należy używać programów antyspamowych i antywirusowych.
 8. Uczeń powinien bardzo ostrożnie korzystać z komunikatorów i portali społecznościowych. Powinien pamiętać przede wszystkim o zagrożeniach płynących z kontaktu z osobami nieznajomymi.
 9. Uczeń powinien korzystać z komputera umiarkowanie, gdyż długotrwałe korzystanie szkodzi zdrowiu i może być przyczyną wielu innych problemów.
 10. Do zdalnych lekcji wychowania fizycznego uczeń powinien mieć przygotowane bezpieczne miejsce do ćwiczeń.

Szkoła w Pietrowicach Wielkich – Szkoła Myślenia Pozytywnego!

Od września do grudnia 2020 r. Szkoła Podstawowa w Pietrowicach Wielkich brała udział w projekcie Instytutu Edukacji Pozytywnej pt. „Szkoła Myślenia Pozytywnego – Komunikacja bez przemocy i Mediacje”. Szkolenia odbywały się na interaktywnej platformie e-learningowej. Objęły one nie tylko uczniów klas 7 i 8, ale również nauczycieli i Dyrekcję. Program został stworzony z myślą o wspieraniu zdrowia psychicznego w rzeczywistości szkolnej. Uczestnicy projektu rozwijali swoje kompetencje emocjonalno-społeczne w zakresie radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, konfliktowymi. Otrzymali informacje na temat mediacji oraz poznali podstawowe techniki mediacyjne. Ponadto nauczyciele wzięli udział w superwizjach, które miały na celu polepszenie jakości swojej pracy wychowawczej.

Uczniowie, którzy otrzymali certyfikat ukończenia projektu to: Klaudia Trojańska, Ewa Plura, Milena Wąchała, Emilia Kiełkowska i Aleksandra Pytel.

Nauczyciele biorący udział w projekcie to: p. Dorota Olbrich, p. Urszula Florian, p. Katarzyna Lenort, p. Ewelina Malcharczyk, p. Małgorzata Koza oraz p. Dyrektor Jacek Pierzchała. Projekt koordynowała p. Anna Łyczko.

Zmiany kursowania autobusów szkolnych

trasy autobusów szkolnych od dnia 18.01.2021 r.

opiekun Pani Ewa Fedczyszyn

 • Racibórz – Samborowice – Lekartów – Cyprzanów – Szkoła PW – Gródczanki – Przedszkole PW – Szkoła PW – BEZ ZMIAN

Opiekun Pan Paweł Krawiński

 • Racibórz 6,45
 • Tłustomosty 7,00
 • Krowiarki 7,15
 • Raków 7,30
 • Maków 7,40
 • Szkoła Pietrowice W 7,50
 • Przedszkole Pietrowice 8,00

Odwóz:

 • Szkoła PW – 13.05
 • Pawłów Szkoła – 13.20
 • Maków – 13.25
 • Krowiarki – 13.40
 • Tłustomosty – 13.50
 • Maków – 14.00
 • Pawłów – 14.10
 • Żerdziny – 14.20
 • Pietrowice Szkoła 14.30 – Przedszkole PW 14.35 – Maków 14.45 – Tłustomosty 14.50 – Raków 14.55 – Krowiarki 15.05

Organizacja nauki w szkole po feriach

Od poniedziałku, 18 stycznia br. uczniowie klas I-III wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym.

Wszystkie klasy zaczynają lekcje od godz. 8.00.

– klasy II a, III a, III b – wchodzą i wychodzą  głównym wejściem do szkoły,

– klasy I a, II b – wchodzą i wychodzą wejściem od strony boiska.

Uczniowie klas Ia i IIa przebierają się przy swoich szafkach szkolnych.  Pozostałe klasy przebierają się w oznaczonych salach lekcyjnych.

Zajęcia będą się odbywać w następujących salach:

parter – sala 7 – kl.IIIb

I piętro – sala11 – kl. IIb

I piętro – sala 16 – kl. IIIa

II piętro – sala 21 – kl. I

II piętro – sala 24 – kl. IIa

Uczniowie danej klasy odbywają wszystkie zajęcia w jednej sali lekcyjnej  z wyłączeniem zajęć wychowania fizycznego oraz informatyki.

Szczegółowe informacje dotyczące nauki i pobytu dzieci w szkole od 18 stycznia znajdują się TUTAJ.

Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, nadal będą się uczyć zdalnie z wykorzystaniem aplikacji TEAMS.

Festiwal Perspektyw Online

9 i 10 grudnia  ósmoklasiści z naszej szkoły wzięli udział  w VI edycji Festiwalu Perspektyw pod tytułem „InspiratON – czas na zawodowców”. W tym roku Festiwal Perspektyw, który jest częścią projektu Nowin pn. InspiratON – Czas na Zawodowców odbył się w formie online.

Głównym celem było wsparcie uczniów kończących szkołę podstawową w wyborze zawodu oraz specjalności odpowiadających ich zainteresowaniom, a także potrzebom współczesnego rynku pracy. W trakcie prezentacji mogli się przekonać o zaletach kształcenia technicznego i zawodowego – zapoznać z ofertą  szkół ponadpodstawowych, poznać warunki, w jakich kształci się tam przyszłych „zawodowców”, a także dowiedzieć się, na jaką pracę można liczyć po ukończeniu konkretnych kierunków.

W czasie Festiwalu odbywał się konkurs „Jak zostać zawodowcem?” W trakcie konkursu uczniowie logowali się na internetową platformę kahout.it. Liczyła się zarówno liczba, jak i prędkość udzielenia poprawnych odpowiedzi. Uczniowie naszej szkoły zdobyli III miejsce, za które otrzymali bon o wartości 1500 zł, natomiast nagrodę indywidualną przyznano uczennicy klasy VIII A – Karolinie Cieśli.