Wysokie wyniki egzaminu w naszej szkole

Na podstawie danych udostępnionych przez OKE w Jaworznie dokonaliśmy analizy wyników. Z języka polskiego średnia powiatu to 58%, średnia naszej szkoły 61%, wśród gmin powiatu zajmujemy 3. miejsce, z matematyki średnia powiatu 53%, zaś nasza szkoła uzyskała średnią 59% i 1. miejsce w powiecie, z języka angielskiego powiat uzyskał średnią 63%, a średnia naszej szkoły to 71% , tym samym uplasowaliśmy się na 1. miejscu w powiecie, z języka niemieckiego powiat uzyskał średnią 53%, a nasza szkoła wyżej niż powiat, czyli 54%, co dało nam 3. miejsce w powiecie. Z wszystkich przedmiotów uzyskaliśmy wyniki wyższe niż średnie krajowe.

Podsumowując krótko jesteśmy najlepsi z matematyki i j.
angielskiego w powiecie raciborskim.

Uczniom i nauczycielom gratulujemy sukcesu!