Ważne terminy dla ósmioklasistów i odbieranie zaświadczeń o wynikach egzaminów

1 lipca 2022  Udostępnienie w systemie ZIU i SIOEO  wyników egzaminu.

8 lipca 2022  9.00-10.00 Wydanie zaświadczeń zdającym w szkole.

Jeżeli uczeń lub prawny opiekun nie może odebrać osobiście zaświadczenia potrzebne jest upoważnienie dla osoby odbierającej.

Wzór upoważnienia

 

Od 24.06.2022 do  13.07.2022 15:00  Wprowadzanie osiągnięć.

Uczniowie klas ósmych wprowadzają samodzielnie do systemu rekrutacji oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, wyniki z egzaminu ósmoklasisty oraz inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie.

Od 24.06.2022 do 13.07.2022 15:00  Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia.
Dostarczenie do szkoły I wyboru świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

List Ministra Edukacji i Nauki na zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022

Szanowni Rodzice i Uczniowie

Poniżej w załaczniku przekazujemy list Ministra Edukacji i Nauki na zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022.

W liście minister Przemysław Czarnek przybliża najważniejsze zmiany w systemie edukacji wprowadzone w obecnym roku szkolnym. Dziękuje również uczniom i nauczycielom za wspieranie ukraińskich dzieci, które znalazły się w polskich szkołach w wyniku agresji Rosji na Ukrainę.

List Ministra Edukacji i Nauki na zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022

Festiwal Nauki – Fotorelacja


22 czerwca odbył się Szkolny Festiwal Nauki. Zapraszamy do fotorelacji Galeria zdjęć

Gminny Konkurs z Języka Angielskiego

13 czerwca w naszej szkole odbył się Gminny Konkurs Języka Angielskiego. Wzięli w nim udział uczniowie klas piątych szkół podstawowych naszej gminy. Oto końcowe wyniki:

  1. Hanna Podłowska  – SP Pietrowice Wielkie
  2. Wojciech Florian – ZSP Krowiarki
  3. Ewelina Achtelik – SP Pietrowice Wielkie

Zwycięzcom gratulujemy. Zapraszamy w przyszłym roku.

 

Inny nie znaczy gorszy – migracja i wielokulturowość oczami uczniów klasy IVA

W dniu 15 czerwca 2022r. klasa 4a wzięła udział w zajęciach „Inny nie znaczy gorszy” mających na celu przybliżenie uczniom problemu związanego z migracją oraz wielokulturowością.

Dzieci pracowały w losowo dobranych grupach. Każda z grup miała za zadanie odpowiedzieć na pytania:

  • Czego najbardziej potrzebuje migrant?
  • Jak nasza szkoła może pomagać migrantom?
  • Jakie jest twoje doświadczenie z wielokulturowością?
  • Co jest najtrudniejsze w zetknięciu z inną kulturą?

Uczniowie byli bardzo zaangażowani. Na koniec wyniki prac poszczególnych grup zostały zebrane w całość.

Zarówno dziewczynki jak i chłopcy stwierdzili, iż zajęcia te były bardzo pomocne dla nich. Pozwoliły im one uzmysłowić sobie, iż migrant posiadający własną kulturę oraz  tradycję nie jest gorszy od nich samych a wręcz przeciwnie może być dla nich inspiracją do poznawania nowego.

Uczniowie zdali sobie sprawę także, iż tak naprawdę każdy z nich mógłby stać się migrantem.

Zajęcia przeprowadziła Pani Jolanta Koterba, wychowawca klasy 4a, nauczycielka techniki, plastyki, religii oraz wychowania do życia w rodzinie.

Kangurowe zmagania

 

W miesiącu marcu, każdego roku, odbywa się Międzynarodowy Konkurs
Matematyczny „Kangur”. To zmagania z zadaniami wymagającymi przede
wszystkim logicznego myślenia. Tradycją jest, że uczniowie naszej szkoły biorą
w nich udział. W tym roku, po szkolnych eliminacjach, do „Kangura”
zakwalifikowało się dziesięcioro uczniów. Już sam udział w tym konkursie jest
dużą nobilitacją. Uczestnicy głowili się nad trudnymi zadaniami
matematycznymi, każdy w swojej kategorii wiekowej. Niedawno organizatorzy
Konkursu poinformowali nas, że dwóch uczniów naszej szkoły zdobyło
wyróżnienia w „Kangurze”. Są to Karol Pestkowski z kl. 3 b oraz Rafał Lenort z
kl. 7 a. Wyróżnionym uczniom gratulujemy i życzymy rozwijania zdolności
matematycznych! Uczestników konkursu przygotowywały nauczycielki
matematyki: p. Małgorzata Koza, p. Katarzyna Lenort i p. Ewa Sepioło.