Informacje Rady Rodziców

Informujemy, że w  dniu 15 września 2016 r. odbyły się wybory do  organów Rady Rodziców. Przewodniczącą została Pani Ewa Okrent , zastępcą Tomasz Stiebler, a sekretarzem  Pani Aurelia Pientka. Serdecznie gratulujemy. Równocześnie informujemy , że Rada Rodziców podjęła uchwałę w sprawie wysokości składki. I tak :

– 30 zł na rok od jednego dziecka,

– 15 zł na rok jeżeli do szkoły uczęszcza dwoje dzieci,