Świetlica

Godziny pracy Świetlicy Szkolnej w roku szkolnym 2018/2019

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
10.30 – 15.30 10.30 – 15.30 10.30 – 15.30 10.30 – 15.30 10.30 – 15.30

Wychowawcy:

 • Beata Kiełtyka
 • Alicja Zajonc

Wychowawcy prowadzą zajęcia wynikające z dziennego planu pracy świetlicy szkolnej.

Oferta zajęć w świetlicy szkolnej

 • zajęcia relaksacyjne (gry dydaktyczne, gry i zabawy w j. niemieckim i j. angielskim, oglądanie filmów, słuchanie muzyki, nauka własna)
 • zajęcia plastyczno – techniczne,
 • zajęcia ruchowo – sportowe (plac zabaw, orlik, sala gimnastyczna)
 • zajęcia biblioteczne (obcowanie z książką)
 • zajęcia komputerowe

Zajęcia odbywają się zgodnie z godz. otwarcia świetlicy szkolnej.

Plan pracy świetlicy Szkolnej na rok szkolny 2018/2019

 • Troska o bezpieczeństwo dzieci.
 • Wychowanie pro-rodzinne.
 • Prawidłowe relacje dzieci i rodziców.
 • Propagowanie zdrowego trybu życia.
 • Pomoc w nauce.
 • Zapoznanie z różnymi sposobami spędzania wolnego czasu.
 • Integracja grupy świetlicowej poprzez organizowanie imprez.
 • Współpraca z rodzicami, wychowawcami klas, pedagogiem, higienistką i instytucjami współpracującymi ze szkołą.
 • Kształtowanie u dzieci umiejętności współżycia w grupie i działania w różnych sytuacjach.
 • Wyrabianie właściwych nawyków higienicznych i kulturalnych oraz wdrażanie do systematycznej pracy.
 • Realizacja edukacji czytelniczej i medialnej, doskonalenie podstawowych umiejętności służących zdobywaniu wiedzy (czytanie, pisanie, liczenie).
 • Wdrażanie uczniów do systematycznej, samodzielnej i zorganizowanej pracy.
 • Organizowanie gier edukacyjnych, zabaw i zajęć ruchowych.
 • Współpraca z Radą Samorządu Uczniowskiego.
 • Zapewnienie uczniom opieki wychowawczej i racjonalnego żywienia.
 • Rozwiązywanie zdolności i zainteresowań u dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb.
 • Zajęcia wynikające z planu świetlicy szkolnej.

Pyszne obiadki

 • Przerwa herbaciana: 9.40 – 9.50 + drugie śniadanie
 • Przerwa mleczna: 10.35 – 10.45 poniedziałek, wtorek, środa
 • Przerwa obiadowa klasy I-III SP 11.30 – 11.45
 • Przerwa obiadowa klasy IV-VII SP i Gim 12.30 – 12.45

Pyszne, domowe obiadki, to tylko w stołówce szkolnej. Każdy wychodzi najedzony i zadowolony. Serwowane posiłki są różnorodne, pełnowartościowe. Często wzbogacane dodatkami w postaci deserów, jogurtów, owoców. Można także napić się ciepłej herbatki. Zawsze obowiązuje pełna kultura!

Szkoła bierze udział  w programie „Żywienie na wagę zdrowia”

zywienie