Kalendarz roku 2023/2024

Termin Zadanie
4 września 2023 r. Rozpoczęcie roku szkolnego
Do 30 września 2023 Zajęcia zapoznawczo-integracyjne
5-11 września Przedstawienie uczniom WSO, norm wymagań i regulaminów pracowni
12 września Rada Pedagogiczna
12 września 2023 r. (wtorek) Spotkanie z rodzicami. Poinformowanie rodziców uczniów klas VIII o możliwościach dostosowania form i warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.
15 września 2023 r. Dzień Kropki
do końca września Wybory Samorządu Uczniowskiego
21 września Światowy Dzień Orderu Uśmiechu
29 września Dzień Chłopca
październik Próbna ewakuacja szkoły
październik Śniadanie klasowe
10 października Dzień gier planszowych
12 października Dbamy o zdrowie- sałatka owocowa
12 października 2023 r. ( czwartek) Spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej
13 października 2023 r. (piątek) Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
1 listopada 2023r. (środa) Wszystkich Świętych. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych
7 listopada 2023 r. (wtorek) Akademia z okazji Święta Szkoły i Święta Niepodległości
10 listopada 2023r. (piątek) Dzień Jeża
14 listopada 2023 r. (wtorek) Zebrania z rodzicami
14 listopada 2023 r. Rada Pedagogiczna. Omówienie wyników egzaminu ósmoklasisty.
16 listopada 2023 r. Dzień Tolerancji
24 listopada 2023 r. Międzynarodowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień
listopad Złote Gody- występ artystyczny w UG
listopad Wieczór filmowy
Listopad/ grudzień Szlachetna Paczka
grudzień Próbny egzamin ósmoklasisty
3 grudnia 2023 r. ( niedziela) Kiermasz Bożonarodzeniowy
6 grudnia 2023 r. (środa) Mikołajki szkolne
12 grudnia 2023 r. (wtorek) Jasełka szkolne dla rodziców
22 grudnia 2023 r. Wigilie klasowe. Szkolny koncert kolęd
22 grudnia 2023r. Poinformowanie o grożących ocenach niedostatecznych za I półrocze
23-31 grudnia 2023 r. Zimowa przerwa świąteczna
1 stycznia 2024 r. (poniedziałek) Nowy Rok- dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych
9 stycznia 2024 r. (poniedziałek) Spotkanie z rodzicami.

Propozycje ocen śródrocznych.

Przekazanie rodzicom uczniów klas 8 informacji o warunkach przebiegu egzaminu ósmoklasisty

23 stycznia 2024r. Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej
26 stycznia 2024 r.

( piątek)

Akademia podsumowująca I semestr oraz dotycząca ferii
29.01.2024- 9.02.2024 Ferie zimowe
Styczeń/ luty 2024r. Zabawa karnawałowa dla rodziców
31 stycznia 2024 r. (środa) Koniec I semestru
Styczeń 2024r. Dzień Babci i Dziadka
Styczeń 2024 r. WOŚP
12- 16 lutego 2024 r. Dzień Bezpiecznego Internetu
luty / marzec Próbny egzamin ósmoklasisty
8 marca 2024r. Dzień Kobiet
21 marca 2024r. Dzień wiosny
21 marca 2024 r. Dzień Zespołu Downa. Powrót do współpracy ze Szkołą Specjalną (M.Pytel)
23 marca 2024 r. Światowy Dzień Wody
28 marca –2 kwietnia 2024 r. (czwartek – wtorek) Wiosenna przerwa świąteczna
08-12 kwietnia 2024 Światowy Dzień Zdrowia (palenie)

Działania klasowe

23 kwietnia 2024 r. (wtorek) Zebrania z rodzicami
30 kwietnia 2024r. Święto Konstytucji 3 Maja – akademia
1 maja 2024 r. Święto Pracy- dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych
2 maja 2024 r. Dzień flagi

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

3 maja 2024r. Święto Konstytucji 3 Maja – dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych
14–16 maja2024 r. – egzamin ósmoklasisty

14.05.2024 r. (wtorek) – egzamin ósmoklasisty z języka polskiego

15.05.2024 r. (środa) – egzamin ósmoklasisty z matematyki

16.05.2024 r. (czwartek) – egzamin ósmoklasisty z języków obcych nowożytnych

Egzamin ósmoklasisty

dla pozostałych uczniów dni wolne od zajęć dydaktycznych

maj Dzień Języków Obcych
17 maja 2024 r. Dzień Dobrych Uczynków
17 maja 2024r. Poinformowanie rodziców o grożących ocenach niedostatecznych
29 maja Dzień Bociana Białego
30 maja 2024 r. (czwartek) Boże Ciało- dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych
31 maja2024 r. ( piątek) Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
3 czerwca 2024 r. (czwartek) Uroczystości związane z Dniem Dziecka
18 czerwca 2024r. Festiwal Nauki
10 czerwca 2024 r. Wystawianie przewidywanych ocen klasyfikacyjnych
17 czerwca 2024r. ( poniedziałek) Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej
Cały rok szkolny Szkolenia prowadzone przez specjalistów z zewnątrz
Cały rok szkolny Wycieczki klasowe, przedmiotowe
21 czerwca 2024 r. Uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych