Kalendarz roku 2020/2021

Kalendarz roku szkolnego 2020/21

termin Wydarzenia
1 września Rozpoczęcie roku szkolnego
1-8 września Przedstawienie uczniom WSO, norm wymagań i regulaminów pracowni
14 września (poniedziałek) Posiedzenie Rady Pedagogicznej
 14 września (poniedziałek) Spotkanie z rodzicami. Poinformowanie   rodziców  uczniów klas VIII o możliwościach dostosowania form i warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.
28 września (poniedziałek) Zbiórka makulatury
wrzesień/październik Dzień Języków Obcych
14 października (środa) Dzień Nauczyciela w szkole