Kalendarz roku 2022/2023

Termin Zadanie
1 września 2022 r. Rozpoczęcie roku szkolnego
1-9 września Przedstawienie uczniom WSO, norm wymagań i regulaminów pracowni
12 września Rada Pedagogiczna
12 września 2022 r. (poniedziałek) Spotkanie z rodzicami. Poinformowanie rodziców  uczniów klas VIII o możliwościach dostosowania form i warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

Rada Pedagogiczna

30 września 2022 r. (piątek) Dzień Chłopaka
październik Próbna ewakuacja szkoły
14 października 2022 r. (piątek) Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
31 października Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
1 listopada 2022 r. Wszystkich Świętych. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
5 listopada 2022r. Zabawa jubileuszowa
7 listopada 2022r. Obchody 50-lecia szkoły
 listopad 2022 r Obchody Narodowego Święta Niepodległości
11 listopada (piątek) Narodowe Święto Niepodległości. Dzień wolny
22 listopada 2022 r. (wtorek) Zebrania z rodzicami
grudzień Próbny egzamin ósmoklasisty
4 grudnia Kiermasz Bożonarodzeniowy
6 grudnia 2022 r. (wtorek) Mikołajki szkolne
20 grudnia 2022 r. (wtorek) Jasełka szkolne dla rodziców
22 grudnia 2022 r. Wigilia szkolna

Poinformowanie o grożących ocenach niedostatecznych za I półrocze

23 – 31 grudnia 2022 r. Zimowa przerwa świąteczna
6 stycznia 2023 r. (piątek) Dzień ustawowo wolny od pracy (Trzech Króli)
8 stycznia 2023 Przegląd kolęd gminny
9 stycznia 2023 r. (poniedziałek) Spotkanie z rodzicami.

Propozycje ocen śródrocznych.

Przekazanie  rodzicom uczniów klas 8 informacji o warunkach przebiegu egzaminu ósmoklasisty

16-29 stycznia 2023 Ferie zimowe
Styczeń/ luty  2023r. Zabawa Karnawałowa dla rodziców
31 stycznia 2023 r. (wtorek) Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej
31 stycznia 2023r. Koniec I semestru
luty Dzień babci i dziadka
luty Próbny egzamin ósmoklasisty
14 lutego 2023 r. (wtorek) Szkolne walentynki
8 marca 2023 r. (środa) Uroczystości szkolne związane z Dniem Kobiet (8 marca)
21 marca 2023 r. (wtorek) Pierwszy dzień wiosny (21 marca)
06–11 kwietnia 2023 r. Wiosenna przerwa świąteczna
21 kwietnia 2023r. (piątek) Święto Ziemi
24 kwietnia 2023 r. (poniedziałek) Zebrania z rodzicami
28 kwietnia 2023r. Święto Konstytucji 3 Maja
1 maja 2023 r. Święto Pracy
2 maja 2023 r. Dzień flagi

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

11 maja Dzień Języków Obcych
19 maja 2023r. Poinformowanie rodziców o grożących ocenach niedostatecznych
23-25 maja 2023 r.

(wtorek, środa, czwartek)

Egzamin ósmoklasisty

dla pozostałych uczniów dni wolne od zajęć dydaktycznych

1 czerwca 2023 r. (czwartek) Uroczystości związane z Dniem Dziecka
czerwiec Festiwal Nauki
8 czerwca 2023 r. (czwartek) Boże Ciało
9 czerwca Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
12 czerwca 2023 r. Wystawianie przewidywanych ocen klasyfikacyjnych
19 czerwca 2023 r. Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej
23 czerwca 2023 r. Uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych