Inny nie znaczy gorszy – migracja i wielokulturowość oczami uczniów klasy IVA

W dniu 15 czerwca 2022r. klasa 4a wzięła udział w zajęciach „Inny nie znaczy gorszy” mających na celu przybliżenie uczniom problemu związanego z migracją oraz wielokulturowością.

Dzieci pracowały w losowo dobranych grupach. Każda z grup miała za zadanie odpowiedzieć na pytania:

  • Czego najbardziej potrzebuje migrant?
  • Jak nasza szkoła może pomagać migrantom?
  • Jakie jest twoje doświadczenie z wielokulturowością?
  • Co jest najtrudniejsze w zetknięciu z inną kulturą?

Uczniowie byli bardzo zaangażowani. Na koniec wyniki prac poszczególnych grup zostały zebrane w całość.

Zarówno dziewczynki jak i chłopcy stwierdzili, iż zajęcia te były bardzo pomocne dla nich. Pozwoliły im one uzmysłowić sobie, iż migrant posiadający własną kulturę oraz  tradycję nie jest gorszy od nich samych a wręcz przeciwnie może być dla nich inspiracją do poznawania nowego.

Uczniowie zdali sobie sprawę także, iż tak naprawdę każdy z nich mógłby stać się migrantem.

Zajęcia przeprowadziła Pani Jolanta Koterba, wychowawca klasy 4a, nauczycielka techniki, plastyki, religii oraz wychowania do życia w rodzinie.

Pietrowiccy nauczyciele w działaniu – dzielimy się dobrymi praktykami

2 czerwca 2022r. odbyło się spotkanie władz gminy oraz dyrektorów szkół i przedszkoli gminy Pietrowice Wielkie z dyrektorem szkoły, Panem Jackiem Pierzchałą oraz koordynatorką projektu, Anną Przysiężniuk. Na spotkaniu koordynatorka projektu przedstawiła przygotowaną prezentację multimedialną  gdzie zostały zawarte wszystkie działania podjęte w czasie realizacji projektu i wypracowane rezultaty, a także rozdała obecnym gościom gadżety promocyjne. Dyrektorzy szkół zostali również zaproszeni do zapoznania się ze stronami programu Erasmus + oraz POWER SE celem pozyskania środków finansowych na realizację projektów. Koordynatorka zaoferowała również swoją pomoc i chęć dzielenia się swoim doświadczeniem w czasie pisania wniosku.

Prezentację multimedialną można zobaczyć TUTAJ

Globalna szkoła. Razem o migracjach

Grupa realizująca projekt metodą storytellingu  nie zwalnia tempa. Tym razem wzięliśmy udział w warsztatach online prowadzonych przez migrantów. Byli to: Sara, która wyemigrował wraz z rodzicami z objętej wojną Syrii oraz Kuban, który z powodów politycznych opuścił Kirgistan. Oboje dzielili się z nami swoimi przeżyciami i  doświadczeniem. Grupa powoli zmierza do finału projektu. Za nami warsztaty oraz spotkania, które sami zorganizowaliśmy. W trakcie realizacji projektu rozmawialiśmy z osobami, które przebywały kilka lat za granicą, np. we Włoszech lub Wielkiej Brytanii. Spotkaliśmy się również z uchodźcami z Ukrainy. Czas na opracowanie zebranego materiały oraz prezentację.

Opowieści migracyjne w klasie Vb

„Inne, nie znaczy gorsze”
Uczniowie kl. Vb uczestniczyli w zajęciach dotyczących migracji i wielokulturowości.
Celem zajęć było przybliżenie tematu migracji, wskazanie jej rodzajów, omówienie zjawiska różnic
międzykulturowych oraz uwrażliwienie uczniów na specyfikę doświadczenia
wielokulturowości. W trakcie zajęć zaprezentowany został film pt. „ Opowieść o migracji
Krystyny i Łukasza”, który poprzedzony został zgromadzeniem przez uczniów informacji na
temat Szwecji – państwa, do którego wyjechało polskie małżeństwo. Na przykładzie Krystyny i Łukasza
uczniowie zastanawiali się wspólnie, co może się wydarzyć, kiedy zdecydujemy się na spotkanie z inną kulturą, Z czym wiąże się doświadczenie wielokulturowości? Co może dać?
Jakie niesie ze sobą wyzwania? Po zajęciach uczniowie doszli do wniosku, że wielokulturowość może być
bardzo pozytywnym zjawiskiem, dzięki poznaniu kultury, zwyczajów innych państw, stajemy się bogatsi o nowe przeżycia i doświadczenia.
Zajęcia przeprowadziła Pani Halina Maślanka, nauczycielka języka polskiego oraz bibliotekarz naszej szkoły.

Globalna szkoła. Razem o migracjach

W ramach realizowanego od marca programu ,,Globalna szkoła. Razem o migracjach”, w naszej szkole odbyły się dedykowane wyłącznie dla nas warsztaty online. Poprowadziła je Pani Hanna Zielińska, kulturoznawczyni, trenerka antydyskryminacyjna oraz animatorka kultury. Motywem przewodnim warsztatów był tzw. storytelling, a więc metoda którą nasi uczniowie realizują projekt. Przypominamy, że w ramach projektu rozmawiamy z osobami z doświadczeniem migracyjnym, zarówno z kraju, jak i z zagranicy (np. uchodźcami z Ukrainy).

Teatr niejedno ma imię- Theater has many names

Wydarzenie  w pietrowickiej szkole było podsumowaniem  udział w projekcie „ Pietrowiccy nauczyciele w działaniu”, który został zatwierdzony do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej“. Działania promowały interdyscyplinarną pracę poprzez STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka i matematyka).

Na początku bieżącego roku szkolnego kilkoro nauczycieli doskonaliło swój warsztat pracy na zagranicznych szkoleniach na Maderze i Krecie. Nowo nabytymi umiejętnościami podzielili się z innymi nauczycielami i powstał pomysł, aby  przygotować  projekt edukacyjny, którego motywem przewodnim stał się teatr. Finałowy pokaz pracy nauczycieli i uczniów miał miejsce 27  i 28 kwietnia, w tym również podczas spotkania z rodzicami. Czytaj dalej Teatr niejedno ma imię- Theater has many names

Tydzień wiedzy o teatrze antycznym

W ramach programu ,,Teatr nie jedno ma imię”, który stanowi podsumowanie programu ERASMUS nasi uczniowie przygotowali wystawę nt. historii teatru w starożytnej Grecji. W klasach VII odbyły się prelekcje, podczas których uczniowie mogli zapoznać się najważniejszymi informacjami wokół początków teatru antycznego. Warto dodać, że jedną z takich prelekcji poprowadziła finalistka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii –Sara Knura. Głównym wydarzeniem był jednak konkurs wiedzy o teatrze antycznym. I  miejsce w tym konkursie zajęła Sara Knura. II miejsce przypadło Kamili Wojtaszek. Z kolei III miejsce zajęła Paulina Biedka. Gratulujemy!!!

Świadkowie wojny na Ukrainie!

Bestialski atak Rosji na niepodległą Ukrainę zmusił wielu naszych wschodnich sąsiadów do opuszczenia kraju. Wśród setek tysięcy obywateli Ukrainy, którzy dotarli do Polski są także dzieci i młodzież. Od trzech tygodni do naszej szkoły uczęszczają Valeriia Bahan i Denys Ostapiuk. Przed wojną wraz z rodzicami mieszkali w mieście Chmielnicki (ukr. Хмельницький) na zachodniej Ukrainie. Valeriia i Denys to pełne energii, mądre i otwarte młode osoby. W naszej szkole stali się ambasadorami sprawy ukraińskiej, takich wartości jak wolność, niepodległość, a przede wszystkim pokój. Chętnie dzielą się swoim doświadczeniem i przeżyciami. Odwiedzają klasy ósme opowiadając o wojnie, swojej tułaczce z Ukrainy do Polski. To prawdziwi świadkowie, którzy wzbogacili naszą szkolną społeczność. Dziękujemy.

Razem dla migracji

W tym semestrze nasza szkoła włączył się w realizację kurs ,,Razem dla migracji”. Kurs odbywa się pod auspicjami Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie.

Udział w tym przedsięwzięciu polega na zdobyciu wiedzy na temat procesów migracyjnych w kontekście globalnym i lokalnym oraz rozwinięciu kompetencji potrzebnych w pracy metodą projektu młodzieżowego. Ważnym elementem kursu jest dotarcie do osób z doświadczeniem migracyjnym (np. uchodźców) i przeprowadzenie z nimi rozmów.

Naszą grupą projektową opiekuje się p. Łukasz Kąś.