Informacje o stanie powietrza

http://www.katowice.wios.gov.pl/aktualnosci/komunikaty/powietrze.pdf

Służba Dyżurna Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, Jagiellońska 25, 40-032 Katowice

Tel: 32 256 56 01 / 32 255 21 95

Fax: 32 256 22 13

 

GŁÓWNY  INSPEKTORAT OCHRONY  ŚRODOWISKA  

Departament Monitoringu Środowiska

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach

Tel: / fax:  32 251-80-40, 32 251-55-54

ul. Wita Stwosza 2, 40-036 Katowice