Egzamin gimnazjalny i ósmoklasisty

Egzamin gimnazjalny 2019

10 kwietnia część humanistyczna

11 kwietnia część matematyczno-przyrodnicza

12 kwietnia język obcy nowożytny

Harmonogram egzaminów w 2019 r. 

Komunikat o dostosowaniach w roku szkolnym 2018/2019 [ pobierz ]

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych[ pobierz ]

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2018/2019 [ pobierz ]

 

Egzamin ósmoklasisty 2019 [zobacz szczegóły]

15 kwietnia -język polski

16 kwietnia – matematyka

17 kwietnia język obcy nowożytny

Harmonogram egzaminów w 2019 r. 

Komunikat o dostosowaniach w roku szkolnym 2018/2019 [ pobierz ]

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych[ pobierz ]

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2018/2019 [ pobierz ]

 

WYNIKI EGZAMINU 2017

część humianistyczna – język poski

część humanistyczna – historia i wos

matematyka

przyroda

j. angielski

j. niemiecki