Rekrutacja oddziały sportowe

Zasady przyjęcia do oddziału sportowego (klasa I) organizowanego w Szkole Podstawowej w Pietrowicach Wielkich

W roku szkolnym 2021/2022 planowane jest otwarcie oddziału sportowego w klasie I o profilu ogólnorozwojowym:

Warunkiem przyjęcia jest zgodnie z art. 137 Prawo Oświatowe:

  1. jest posiadanie bardzo dobrego stanu zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
  2. złożenie wniosku w terminie 26 marca 2021 r. (wniosek na stronie szkoły)

Wniosek można złożyć w sekretariacie szkoły lub przesłać na adres zespolpietr@gmail.com w tytule oddział sportowy.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, niż liczba wolnych miejsc w szkole i oddziale, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej.

Dodatkowo kandydaci powinni uzyskać pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale.

Próby sprawności fizycznej odbędą się w budynku SP w Pietrowicach Wielkich w dniu 12 kwiecień 2021 r. (Szczegóły dotyczące godziny i ćwiczeń zostaną podane w późniejszym terminie).

Dokumenty do pobrania

 

Zasady przyjęcia do oddziału sportowego (klasa IV) organizowanego w Szkole Podstawowej w Pietrowicach Wielkich

W roku szkolnym 2021/2022 planowane jest otwarcie oddziału sportowego w klasie IV o profilu:

  • piłka nożna
  • piłka ręczna 

Warunkiem przyjęcia jest zgodnie z art. 137 Prawo Oświatowe:

  1. jest posiadanie bardzo dobrego stanu zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
  2. złożenie wniosku w terminie 26 marca 2021 r. (wniosek na stronie szkoły).

Wniosek można złożyć w sekretariacie szkoły lub przesłać na adres zespolpietr@gmail.com w tytule oddział sportowy.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, niż liczba wolnych miejsc w szkole i oddziale, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej.

Dodatkowo kandydaci powinni uzyskać pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale.

Próby sprawności fizycznej odbędą się w budynku SP w Pietrowicach Wielkich w dniu 12 kwiecień 2021 r. (Szczegóły co do godziny próby i ćwiczeń podane zostaną podane w późniejszym terminie).

Dokumenty do pobrania