13 lat – odpowiadam prawnie

14 września klasy siódme spotkały się z przedstawicielką Komendy Powiatowej Policji, panią młodszą aspirant Edytą Mazur, która na co dzień zajmuje się sprawami nieletnich. W czasie spotkania z uczniami, które obejmowało zagadnienia ujęte w Szkolnym Programie Profilaktyczno – Wychowawczym, pani aspirant zapoznała słuchaczy z pojęciami i zagadnieniami ściśle związanymi z odpowiedzialnością prawną, czynami karalnymi, obowiązkiem szkolnym i nauki. Wyjaśniła zagadnienie demoralizacji, szacunku funkcjonariusza publicznego (w głównym odniesieniu do pracy nauczyciela), bezpiecznego korzystania z mediów oraz publikowania zdjęć na portalach społecznościowych. Młodzież zadawała pytania na interesujące ich tematy. Mamy nadzieję, że uczniowie wzbogaceni o dodatkową wiedzę, będą unikali sytuacji, które mogą skutkować konfliktem z prawem.

Pedagog, D. Olbrich