Rocznica odzyskania niepodległości

11 Listopada obchodzimy i świętujemy rocznicę odzyskania niepodległości.

Wiele pokoleń walczyło o Polskę, pracowało, poświęcało się i tworzyło kulturę narodową. Niech w zadumę tego dnia, wprowadzi nas piękny wiersz Marii Konopnickiej pt. „Ojczyzna”.

„Ojczyzna”

Ojczyzna moja – to ta ziemia droga,
Gdziem ujrzał słońce i gdziem poznał Boga,
Gdzie ojciec, bracia i gdzie matka miła
W polskiej mnie mowie pacierza uczyła.
Ojczyzna moja – to wioski i miasta,
Wśród pól lechickich sadzone od Piasta;
To rzeki, lasy, kwietne niwy, łąki,
Gdzie pieśń nadziei śpiewają skowronki.
Czytaj dalej Rocznica odzyskania niepodległości

Zawieszenie zajęć stacjonarnych od 9 listopada

Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br. przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych.

Lekcje odbywać się będą na platformie TEAMS.

Do lekcji można dołączyć bezpośrednio z aplikacji Teams zainstalowanej na telefonie lub z pomocą komputera.
Wszelkie problemy związane ze zdalnym nauczaniem proszę zgłaszać wychowawcy poprzez e-dziennik lub telefonicznie do informatyka szkolnego tel 32 419 80 13 wew 26.

Zdalne nauczanie w klasach 4-8

Szanowni Rodzice

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym zajęcia stacjonarne w szkole zostaną zawieszone

w klasach od IV do VIII od 22.10. do 30.10.2020 r.

Edukacja w tym czasie będzie prowadzona w sposób zdalny.

Dzieci zostaną objęte nadzorem epidemiologicznym. To nie jest kwarantanna. Jednak bardzo prosimy ograniczyć swoją aktywność społeczną do minimum. Proszę również obserwować stan zdrowia dziecka. W razie zaobserwowania niepokojących objawów związanych z Covid -19 należy natychmiast powiadomić dyrektora szkoły.

Nauczanie zdalne dla dwóch klas

Szanowni Rodzice

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym zajęcia stacjonarne w szkole zostaną zawieszone w klasach IIa i IVa od 20.10. do 26.10.2020 r. Edukacja w tym czasie będzie prowadzona w sposób zdalny.

Dzieci zostaną objęte nadzorem epidemiologicznym. To nie jest kwarantanna. Jednak bardzo prosimy ograniczyć swoją aktywność społeczną do minimum. Proszę również obserwować stan zdrowia dziecka. W razie zaobserwowania niepokojących objawów związanych z Covid -19 należy natychmiast powiadomić dyrektora szkoły.

Dzień Edukacji Narodowej

W środę 14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej.

W tym dniu nie ma zajęć dydaktycznych, od godziny 8:00 do 10:00 odbywają się jedynie zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. W godzinach tych odbędzie się również spotkanie z wychowawcą, a także apel online.

Autobusy dla uczniów dojeżdzających odjadą spod szkoły o godzinie 10.00.

Świetlica pracuje bez zmian.

 

Wywiadówka

 

Serdecznie zapraszamy rodziców klas II – VIII  na wywiadówkę on-line, która odbędzie się  w poniedziałek 14 września 2020 r. o godzinie 17.00. 

Spotkanie  z wychowawcami odbędzie się za pomocą platformy TEAMS.

Z pozostałymi nauczycielami też można porozmawiać, używając opcji czat.

Prosimy Państwa o logowanie się za pomocą kont swoich dzieci.

Rodziców pierwszaków zapraszamy do szkoły na tradycyjną wywiadówkę w poniedziałek 14 września o godzinie 17.00 do sali 21.

 

Szanowni Państwo

prosimy o zalogowanie się na platformę TEAMS – www.office.com, przy użyciu doręczonych Państwu loginów i haseł.

Rodziców dzieci, które uczestniczyły w zajęciach online w poprzednim roku szkolnym, a potrzebują nowego hasła, zapraszamy do kontaktu poprzez e-dziennik z p. Dawidem (informatyk).

Na wywiadówkę można dołączyć bezpośrednio z aplikacji Teams zainstalowanej na telefonie lub z pomocą komputera.

Instrukcja logowania za pomocą przeglądarki internetowej