konkursy przedmiotowe 2019/2020

Kuratorium Oświaty w Katowicach informuje, że w roku szkolnym 2019/2020 w województwie śląskim będą organizowane następujące wojewódzkie konkursy przedmiotowe:

  1. Dla uczniów szkół podstawowych Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe z:
  • Języka Polskiego;
  • Matematyki;
  • Historii
  • Języka Angielskiego;
  • Języka Niemieckiego;
  • Biologii;
  • Geografii;
  • Fizyki;
  • Chemii;

Informacje dotyczące organizacji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych  woj. śląskiego w roku szkolnym 2019/2020

Zasady organizacji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w roku szkolnym 2019/2020

Regulaminy Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w roku szkolnym 2019/2020