konkursy przedmiotowe 2022/2023

Kuratorium Oświaty w Katowicach informuje, że w roku szkolnym 2022/2023 w województwie śląskim będą organizowane następujące wojewódzkie konkursy przedmiotowe:

  1. Dla uczniów szkół podstawowych Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe z:
  • Języka Polskiego;
  • Matematyki;
  • Historii
  • Języka Angielskiego;
  • Języka Niemieckiego;
  • Biologii;
  • Geografii;
  • Fizyki;
  • Chemii;

Informacje dotyczące organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego w roku szkolnym 2022/2023

Zasady organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego w roku szkolnym 2022/2023

Regulaminy Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w roku szkolnym 2022/2023

TERMINY KONKURSÓW

Zagadnienia na I etap szkolny

– język polski

– matematyka

– chemia

– fizyka 

– biologia

– historia

j. angielski

– j. niemiecki

– geografia