Festiwal Perspektyw jako działanie zawodoznawcze szkoły

17.10.2019 r., odbył się w Arenie Rafako V Festiwal Perspektyw, którego celem atrakcyjne zapoznanie się z ofertą edukacyjną szkół ponadpodstawowych, kształcących w nauce zawodu. Były to technika i szkoły branżowe. Odbyły się praktyczne pokazy zawodów, urządzeń, którymi dysponują pracownie szkolne oraz zaprezentowano nowoczesne technologie. Uczniowie klas VIII A i VIII B wzięli aktywny udział w tym przedsięwzięciu, a Zosia została wylosowana do odbioru nagrody.

Organizatorem było Starostwo Powiatowe oraz Wydawnictwo Nowiny.