Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty

 Szanowni Absolwenci, Uprzejmie informujemy, że zaświadczenia oraz informacje o wynikach egzaminu ósmoklasisty możecie odbierać w szkole w dniu 3 lipca 2024 r. w godz. 11.30– 12.30.

Ogłoszenie wyników w systemie SIOEO i ZIU będą dostępne od 8:30 w dniu 3 lipca 2024r.  Loginy i hasła otrzymaliście wraz ze świadectwem.

Jeżeli uczeń i opiekun nie są w stanie osobiście odebrać zaświadczenia np. z powodu wyjazdu wakacyjnego, prosimy upoważnić kogoś do odbioru ww. zaświadczenia.

Wzór upoważnienia