Informacja dla rodziców i uczniów

Od 16 września 2019 r. na terenie Szkoły Podstawowej w Pietrowicach Wielkich następuje zmiana zasad korzystania z telefonów komórkowych i urządzeń elektronicznych.

Można korzystać z w/w urządzeń tylko przed lekcjami i po lekcjach. W sytuacji koniecznej, uczeń może zadzwonić do rodzica po otrzymaniu zgody nauczyciela ze swojego telefonu lub skorzystać ze szkolnego telefonu.

Na terenie świetlicy, w czasie oczekiwania na autobus również nie korzystamy z telefonów.