Informacja dotycząca obiadów

 

Drodzy rodzice!

Dni, w których uczniowie nie korzystali z obiadów tj. 8 oraz 9 kwietnia zostaną odpisane w odpłatnościach za miesiąc maj.