Informacje dotyczące stołówki szkolnej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 9.09.2019 r. (poniedziałek), stołówka szkolna rozpoczyna wydawanie posiłków.

Aby zapisać się na obiady należy pobrać kartę obiadową u Intendenta oraz następnie zwrócić ją podpisaną przez rodzica/opiekuna.

Akcję „Szklanka herbaty” rozpoczynamy od października i będzie ona trwać do marca.
Herbata jest bezpłatna, ponieważ finansowana jest przez Radę Rodziców naszej szkoły. Mogą się na nią zapisać wszyscy chętni uczniowie.

Prosimy o zapisywanie się u Intendenta (gabinet na I piętrze).