Informacje o egzaminie ósmoklasisty 16, 17 i 18 czerwca 2020

Autobusy dla uczniów dojeżdżających

7.30 Samborowice

7.40 Cyprzanów

7.50 w szkole

8.05 Tłustomosty

8.15 Krowiarki

8.30 w szkole

powrót autobusów 11.15 do Krowiarek i Tłustomost

Do Cyprzanowa i Samborowic około godziny 11.45

 

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce rok szkolny – EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

INFORMACJE DLA UCZNIA- prezentacja

Informacje dla rodziców dotycząca egzaminu

Procedury egzaminacyjne podczas epidemii COVID -19