Informacje w sprawie sprawozdań finansowych gminnych przedszkoli i szkół

Informujemy, że sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Pietrowicach Wielkich za rok 2019, zamieszczone zostało na stronie BIP Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie w zakładce:

BUDŻET I FINANSE- SPRAWOZDANIA FINANSOWE.

Link na stronę BIP poniżej:

http://www.bip.pietrowicewielkie.pl/site/index/501-budzet-i-finanse/539-sprawozdania-finansowe/543-szkola-podstawowa-w-pietrowicach-wielkich.html