Pietrowiccy nauczyciele w działaniu – nowy projekt w naszej szkole

Z przyjemnością informujemy, że projekt edukacyjny pod nazwą „ Pietrowiccy nauczyciele w działaniu”, napisany przez nauczycielkę naszej szkoły, Panią Annę Przysiężniuk, został zatwierdzony do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej“.

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przyznana kwota dofinansowania dla projektu wynosi 16036 EURO, tj. 68600,40 ZŁ

Projekt trwa 22 miesiące od 01.09.2019 r. do 30.06.2021 r.

Jego cele:

  • podniesienie kwalifikacji i umiejętności kadry nauczycielskiej
  • wzbogacenie warsztatu pracy z uczniem
  • podniesienie umiejętności językowych  nauczycieli
  • umiędzynarodowienie misji szkoły
  • wzmocnienie poczucia przynależności uczniów do wspólnoty europejskiej.

Uczestnikami projektu są nauczyciele Szkoły Podstawowej w Pietrowicach Wielkich, którzy wyjadą na zagraniczne szkolenia. Pierwsze z nich odbędzie się na początku wakacji w 2020 roku i dotyczyć będzie poznania i doskonalenia technologii informacyjno – komunikacyjnych. Szkolenie w maju 2021 będzie dotyczyło zrozumienia problematyki tolerancji i wielokulturowości, zarówno w aspekcie historycznym, jak i współczesnym. Oba szkolenia poprzedza przygotowanie językowe. Przez cały rok szkolny 2019/2020, grupa 12 nauczycieli będzie brała udział w kursie języka angielskiego, prowadzonym przez lektora raciborskiej szkoły językowej.

Ze szkoleń zagranicznych skorzysta 8 pedagogów. Uczestnicy projektów – nauczyciele i szeroko rozumiana kadra edukacyjna – zyskują szansę poznania nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania, które można wykorzystać w codziennej pracy dydaktycznej oraz zdobędą praktyczne doświadczenia, pomocne w realizacji celów placówek oświatowych.

Potencjalną korzyścią długoterminową udziału w projekcie będzie dla szkoły realizacja Europejskiego Programu Rozwoju Szkoły w oparciu o standardy europejskiego kształcenia, a także nawiązanie międzynarodowych kontaktów, które mogą zaowocować  międzynarodowymi projektami realizowanymi w przyszłości.

Koordynatorzy projektu:

Anna Przysiężniuk (nauczyciel języka angielskiego)

Urszula Florian (nauczyciel języka polskiego)