Mateusz ma nową łazienkę!!

Bardzo miło nam poinformować, że akcja „Łazienka dla Mateusza”, która miała miejsce w naszej szkole w lutym 2020 ma swoje dobre zakończenie. Mimo przeciwności losu, wielu trudności powodowanymi ograniczeniami z powodu pandemii wirusa Covid 19, Mateusz i jego rodzina dzięki Państwa hojności doczekali się nowej, pięknej łazienki. Koordynatorem całego przedsięwzięcia była Pani Michalina Pytel, wolontariusz fundacji Piękne Anioły, która razem z nami jak i rodziną Mateusza chciała Państwu raz jeszcze bardzo serdecznie podziękować. Zebrane środki w kwocie 3200zł, które Państwo przekazaliście na ten cel, pozwoliły praktycznie całkowicie sfinansować zakup materiałów potrzebnych do remontu.

DOBRO WRACA ZAWSZE! DZIĘKUJEMY! 

 

Zajęcia kulturowe online z Native Speaker – Moniką z Gruzji

7 oraz 8 grudnia uczniowie klas siódmych i ósmych, w ramach realizacji jednego z działań projektu English Teaching, wzięli udział w zdalnych lekcjach angielskiego z  gruzińską native speaker, Moniką. Po skończeniu studiów Monika postanowiła wyjechać za granicę nabywając nowe doświadczenia dzieląc się swoją pasją i wiedzą z młodymi ludźmi. Aktualnie pracuje jako wolontariusz w Regionalnym Centrum Wolontariatu w Kielcach organizując dla dzieci i młodzieży wiele ciekawych warsztatów, ćwiczeń i debat.

Nasi uczniowie mieli możliwość dowiedzieć się bardzo wielu interesujących rzeczy o Gruzji. Poznać tradycje i kulturę tego pięknego kraj, a także porozmawiać z Moniką zadając jej wiele pytań o nią samą czy o kraj z którego pochodzi.

Podsumowanie zbiórki „Łazienka dla Mateusza”

Szanowni Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie!

Zakończyliśmy zbiórkę pieniędzy, by wesprzeć stowarzyszenie Piękne Anioły  w powstaniu łazienki dla Mateusza, ich podopiecznego. Dzięki Waszej hojności uzbieraliśmy kwotę 3090 zł. Po raz kolejny nasza społeczność pokazała, że nie jesteśmy obojętni na krzywdę i potrzeby innych ludzi, że nie tylko potrafimy się zmobilizować w okresie świąt Bożego Narodzenia- ale nasze serca ( i portfele) są zawsze gotowe do niesienia pomocy. Zbiórka pieniędzy miała różne formy: w wyznaczonych terminach uczniowie klasy 7a zbierali pieniądze wśród uczniów i pracowników szkoły, kwesta miała miejsce również podczas wywiadówki. Samorząd Uczniowski zdecydował przeznaczyć na ten cel fundusze zgromadzone podczas dyskoteki szkolnej i pączkowej akcji w tłusty czwartek. Jeden z rodziców uczniów zadbał również o wyposażenie powstającej łazienki w potrzebne kosmetyki. Podsumowując, jeszcze raz wyrażamy wdzięczność za jakąkolwiek formę wsparcia naszej akcji. Dziękujemy!
Anna Przysiężniuk, Urszula Florian,

Samorząd Uczniowski

Międzynarodowy Dzień Języków Obcych 2019

 

Dziś w naszej szkole odbył się Europejski Dzień Języków Obcych. W ramach obchodów tego dnia podnosi się zalety językowej różnorodności Europy oraz propaguje się uczenie języków. Uczniowie klasy VIIIa, Marta Orawska oraz Jakub Mruczyński, przygotowali dla całej społeczności szkolnej prezentację multimedialną dotyczącą wspólnoty europejskiej, a także sprawdzili quizem znajomość krajów i ich stolic. Prezentacje odbywały się kolejno dla wszystkich klas od drugiej do piątej lekcji, a na 6 godzinie lekcyjnej uczniowie prezentowali przygotowane tańce i piosenki z różnych krajów europejskich.  Wszystkie klasy były bardzo dobrze przygotowane pod czujnym okiem wychowawców za co z ramienia dyrekcji szkoły i organizatorów, bardzo dziękujemy.

 

 

 

Pietrowiccy nauczyciele w działaniu – nowy projekt w naszej szkole

Z przyjemnością informujemy, że projekt edukacyjny pod nazwą „ Pietrowiccy nauczyciele w działaniu”, napisany przez nauczycielkę naszej szkoły, Panią Annę Przysiężniuk, został zatwierdzony do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej“.

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przyznana kwota dofinansowania dla projektu wynosi 16036 EURO, tj. 68600,40 ZŁ

Projekt trwa 22 miesiące od 01.09.2019 r. do 30.06.2021 r.

Jego cele:

  • podniesienie kwalifikacji i umiejętności kadry nauczycielskiej
  • wzbogacenie warsztatu pracy z uczniem
  • podniesienie umiejętności językowych  nauczycieli
  • umiędzynarodowienie misji szkoły
  • wzmocnienie poczucia przynależności uczniów do wspólnoty europejskiej.

Uczestnikami projektu są nauczyciele Szkoły Podstawowej w Pietrowicach Wielkich, którzy wyjadą na zagraniczne szkolenia. Pierwsze z nich odbędzie się na początku wakacji w 2020 roku i dotyczyć będzie poznania i doskonalenia technologii informacyjno – komunikacyjnych. Szkolenie w maju 2021 będzie dotyczyło zrozumienia problematyki tolerancji i wielokulturowości, zarówno w aspekcie historycznym, jak i współczesnym. Oba szkolenia poprzedza przygotowanie językowe. Przez cały rok szkolny 2019/2020, grupa 12 nauczycieli będzie brała udział w kursie języka angielskiego, prowadzonym przez lektora raciborskiej szkoły językowej.

Ze szkoleń zagranicznych skorzysta 8 pedagogów. Uczestnicy projektów – nauczyciele i szeroko rozumiana kadra edukacyjna – zyskują szansę poznania nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania, które można wykorzystać w codziennej pracy dydaktycznej oraz zdobędą praktyczne doświadczenia, pomocne w realizacji celów placówek oświatowych.

Potencjalną korzyścią długoterminową udziału w projekcie będzie dla szkoły realizacja Europejskiego Programu Rozwoju Szkoły w oparciu o standardy europejskiego kształcenia, a także nawiązanie międzynarodowych kontaktów, które mogą zaowocować  międzynarodowymi projektami realizowanymi w przyszłości.

Koordynatorzy projektu:

Anna Przysiężniuk (nauczyciel języka angielskiego)

Urszula Florian (nauczyciel języka polskiego)

 

V Powiatowy Konkurs Muzyczny z Języka Angielskiego

 

30 maja 2019 roku w pietrowickiej szkole podstawowej odbyła się piąta edycja Powiatowego Konkursu Muzycznego z Języka Angielskiego „W rytmach Janis Joplin, czyli stary dobry rock” dla uczniów klas VI – VIII i III klas gimnazjum. W zmaganiach konkursowych udział wzięło 15 wykonawców z Bieńkowic, Borucina, Kornowaca, Nędzy, Pietrowic Wielkich, Raciborza i Zabełkowa. Uczestnicy zostali ocenieni przez niezależne jury w składzie:

Pani Bernadeta Popek – dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pawłowie, będącą również nauczycielem muzyki,

Pani Alicja Ploch – Burda – nauczycielka i instruktorka śpiewu w Raciborskim Centrum Kultury w Raciborzu,

Pani Iwona Sedlaczek – dyrygentka chóru Bel Canto, nauczycielka muzyki w Szkole Podstawowej nr 13 w Raciborzu.

Po długich i burzliwych naradach jury postanowiło przyznać pierwsze miejsce ex aequo Julii Mielnik ze Szkoły Podstawowej w Pietrowicach Wielkich wykonującej utwór Demi Lovato „Stone Cold” oraz  Marcie Tkocz ze Szkoły Podstawowej w Nędzy, która podbiła serca jury, śpiewając utwór „Riptide” z repertuaru Vance Joy’a.

Oliwia Jóźwik ze Szkoły Podstawowej w  Kornowacu wykonująca utwór „Writings on the wall” zdobyła drugie miejsce ex aquo z Iriną Gadachik ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Raciborzu, która zaśpiewała „What a wonderful world”  Louisa Armstronga.

Na trzecim miejscu uplasował się duet uczennic klasy VI z raciborskiej SP 1, Zuzanna Hajduga i Nicole Krybus oraz Hanna Janczura z pietrowickiej Szkoły Podstawowej, uczennica klasy VII.

Jury postanowiło wyróżnić jeszcze 4 wykonawców:

Weronikę Sochę (SP Bieńkowice),

Karolinę Wieczorek (SP Kornowac),

Krzysztofa Krolika (SP Kornowac),

Marcina Niedzielę (SP Zabełków).

Konkurs odbył się w ramach jednego z działań projektu English Teaching pt. „Experience, Explore, Enjoy English”, którego celem jest rozwijanie uzdolnień muzycznych uczniów, pobudzanie do twórczego myślenia, zachęcanie do współzawodnictwa, wykorzystanie znajomości języka angielskiego w muzyce oraz promocja naszej szkoły.

Wykonawcy reprezentowali wysoki poziom artystyczny, zapewnili dużo wrażeń muzycznych. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku młodzież również zaszczyci nas swoją obecnością.

Działania przygotowawcze nauczycieli celem tworzenia projektów etwinning dla naszych uczniów

Nauczycielka naszej szkoły, Pani Katarzyna Lenort, bierze udział w innowacyjnym seminarium szkoleniowo – kontaktowym pt. Aktywna Tablica z eTwinning.

Zachodzące zmiany, ich tempo i zakres nie pozostają bez wpływu na szkołę stanowiąc wyzwanie dla współczesnej edukacji i konieczność wprowadzania nowych technologii do metod nauczania. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, docelowo trójka nauczycieli naszej placówki weźmie udział w ww. szkoleniu.

Nauczyciele będą mieli okazję nie tylko dowiedzieć się więcej o możliwościach, jakie wiążą się z posiadaniem i korzystaniem z tablicy interaktywnej, od podstaw na warsztatach praktycznych (hands-on), ale przede wszystkim połączyć siły z nowymi partnerami projektowymi i rozpocząć przygodę w programie eTwinning. Jeszcze w tym roku, nauczyciele matematyki (Pani Katarzyna Lenort), biologii (Pani Ewelina Malcharczyk) oraz przyrody i geografii (Pani Anna Bugała) rozpoczną współpracę uczniowską ze szkołami z Europy.

Przypominamy, że działania o zasięgu międzynarodowym prowadzone były do tej pory głównie przez nauczycielkę języka angielskiego, Panią Annę Przysiężniuk, która razem z uczniami współpracowała ze szkołami z wielu krajów, tworząc takie projekty jak: Nie samym podręcznikiem uczeń żyje, International Map of Friendship, Let’s build the bridge together, Experience, Explore, Enjoy English oraz przez Panią Urszulę Florian, która jako koordynator projektu „Polsko – czeska recepta na nudę” pozyskała środki z Euroregionu Silesia na projekt, którego głównym cele była współpraca pomiędzy szkołami w Pietrowicach Wielkich i w Krawarzu poprzez realizację działań związanych z  propagowaniem zajęć pozalekcyjnych, sportu i turystyki jako aktywnych form spędzania czasu wolnego i jej dalsza intensyfikacja.

Trzymamy kciuki za naszych nauczycieli i uczniów, którzy podejmą się nowych, bardzo interesujących aktywności!

Thanksgiving Day – dzień kultury amerykańskiej w naszej szkole

Święto Dziękczynienia ( Thanksgiving Day) jest to święto obchodzone w Stanach Zjednoczonych w czwarty czwartek listopada jako pamiątka pierwszych dożynek mieszkańców kolonii Plymouth w 1621 roku. Według legend pielgrzymi i Indianie podzielili się swoim posiłkiem i zasiedli do jednego stołu. W naszej szkole niezwykle ważny jest język angielski i kultura krajów anglojęzycznych  (większość klas ma cztery lub pięć godzin języka angielskiego w tygodniu), dlatego uczniowie klasy IIIA gimnazjum zostali zaangażowani w przybliżenie tego święta całej społeczności szkolnej.  Oprócz przystrojenia klasy na wzór klas amerykańskich upieczono ponad 400 ciasteczek oraz przygotowano prezentacje w języku polskim dla młodszych klas oraz angielskim dla starszych uczniów. W naszym wspólnym świętowaniu wzięli również udział uczniowie z zaprzyjaźnionej szkoły z Krawarza, dla których prezentacja została przetłumaczona na język czeski. Materiały, które posłużyły nam do przystrojenia klasy oraz produkty zakupione do pieczenia ciasteczek, zostały sfinansowane ze środków finansowych programu z English Teaching, a wszystkie przygotowania odbywały się podczas zajęć projektowych „Experience, Explore, Enjoy English!

Anna Przysiężniuk

 

Szlachetni po raz piąty!

 

Szanowni rodzice, uczniowie i nauczyciele naszej szkoły,

Po raz piąty zdecydowaliśmy się na wzięcie udziału w Szlachetnej Paczce. Mieliśmy bardzo trudne zadanie, komu takiego wsparcia udzielić. Corocznie wybieraliśmy rodziny wielodzietne, z bardzo dużymi potrzebami. W tym roku uznaliśmy, że pomożemy osobie samotnej, schorowanej, która nie otrzymuje wsparcia z programu rządowego (tzw. dodatek rodzinny 500 plus) i która rzeczywiście jest w bardzo trudnej sytuacji materialnej. Wybór ten padł na Panią Annę (57 lat), która mieszkała do niedawna wraz ze swoimi rodzicami. Opieka nad nimi była dla niej bardzo ważna, dlatego zrezygnowała ona z podjęcia pracy i zajęła się schorowanymi rodzicami. Niestety teraz ona sama zmaga się z wieloma chorobami takimi jak nadciśnienie, cukrzyca czy choroba serca i przez to nie ma możliwości podjęcia żadnej pracy oraz nie może za bardzo podjąć działań, aby zmienić swoje życie. Na przychód składa się zasiłek z OPS (900zł). Po odliczeniu kosztów utrzymania (780zł) pozostaje jej 120zł na miesiąc. Pani Anna mieszka w bardzo trudnych warunkach, bez łazienki i kuchni a pomimo tego się nie poddaje. Dodatkowo choroba sprawia, że nie może podjąć pracy, ale pomimo tego stara się żyć godnie. Ciągły kontakt z siostrą sprawia, że kobieta uśmiecha się i czeka na lepsze dni. Pani Ania uwielbia uprawiać swój ogródek.

Czytaj dalej Szlachetni po raz piąty!