Podsumowanie akcji „Winy rodziców nie piętnują dzieci”

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do akcji organizowanej przez Stowarzyszenie Piękne Anioły. Cieszymy się, że tak wielu uczniów czerpie radość z pomagania innym.