PYTANIA DO LOGOPEDY

Czy dziecko wyrasta z wady wymowy ?

Najpierw należy rozróżnić nieukończony rozwój mowy od wady wymowy. Małe dziecko  ma prawo do „mowy dziecinnej” tj. zmiękczeń, uproszczeń wyrazów, nazywania własnymi nazwami wyrazów trudnych, przestawiania sylab, niewypowiadania wielu głosek. Wada wymowy jest taką nieprawidłowością, której występowania nie można uzasadnić wiekiem ani innymi przyczynami. Dziecko 4 – letnie może nie wypowiadać prawidłowo głosek sz ż cz dż r. Dziecko 5 – letnie może mieć jeszcze problem z głoską r. Dziecko 6 – letnie powinno mieć prawidłową wymowę.

Czy wada wymowy jest dziedziczona?

Często spotyka się występowanie takiej samej wady wymowy u rodziców i dzieci, rodzeństwa np. nieprawidłowa realizacja głoski „ r ”, różne typy seplenienia. Nie jest to jednak dowód na dziedziczenie wady, lecz przejaw nawykowego uczenia poprzez naśladowanie.

Dlaczego moje dziecko jeszcze nie mówi?

Rozwój mowy przebiega indywidualnie. Niektóre dzieci zaczynają mówić bardzo wcześnie, około 1 roku życia, niektóre trochę później. Zawsze należy wykluczyć występowanie u dziecka różnych zespołów chorobowych jak np. autyzm, upośledzenie umysłowe, a także wadę słuchu, czy inne  czynniki, które mogłyby zakłócić prawidłowy rozwój mowy. Jeśli rodzic ma  jakiekolwiek wątpliwości, nie należy czekać. Wskazana jest wówczas konsultacja u specjalisty (laryngolog, logopeda, foniatra, neurolog, psycholog). Warto pamiętać, że niezwykle ważne jest, by zwracać uwagę czy dziecko nawiązuje kontakt wzrokowy, czy rozumie polecenia, które do niego kierujemy.

Jak długo może potrwać terapia logopedyczna?

Korygowanie wad wymowy jest procesem indywidualnym. Czas terapii logopedycznej jest różny i zależy od rodzaju wady, nasilenia zaburzenia, motywacji i dojrzałości dziecka do pracy, jego wieku oraz od  intensywności ćwiczeń.

Istotna jest praca z dzieckiem w domu, systematyczne utrwalanie ćwiczeń wg wskazówek logopedy zapisywanych w zeszycie.