Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej w naszej szkole

Prosimy rodziców/opiekunów o zapoznanie się z regulaminem korzystania ze stołówki szkolnej.
Regulamin dostępny jest w linku poniżej:

LINK