Spotkanie z policjantem

Dbając o bezpieczeństwo naszych uczniów 2 października 2018 r. uczniowie klas pierwszych wzięli udział w spotkaniu z policjantem Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu – asp. szt. Piotrem Badurczykiem Uczniowie zapoznali się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w ruchu drogowym.
Dzieci miały okazję również porozmawiać z policjantem o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do szkoły i poza szkołą. Policjant omówił zasady poruszania się po ulicy oraz  zwrócili uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dzieci w kontaktach z obcymi osobami. Pan policjant przestrzegał również dzieci przed zagrożeniami ze strony obcych osób, omówił sposoby unikania ich. Ponadto podkreślił, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe, które każdy uczeń powinien posiadać.

Dzieci czynnie uczestniczyły w spotkaniu. Dzieliły się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami oraz zadawały bardzo dużo pytań.