Sprzątanie Świata 2019

Akcję rozpoczęły najmłodsze klasy.